Zavřít

Akademie múzických umění v Praze

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Divadelní fakulta Karlova 223/26, Staré Město, 110 00 Praha 1
Specializace Dramatická umění bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dramatická výchova bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0215A310008
Herectví alternativního a loutkového divadla bakalářský prezenční 3 roky B0215A310013
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku bakalářský prezenční 3 roky B0215A310004
Produkce /divadlo/ bakalářský prezenční 3 roky B0215A310007
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla bakalářský prezenční 3 roky B0215A310014
Režie-dramaturgie činoherního divadla bakalářský prezenční 3 roky B0215A310006
Scénografie bakalářský prezenční 3 roky B0215A310503
Scénografie alternativního a loutkového divadla bakalářský prezenční 3 roky B0215A310507
Teorie a kritika divadelní tvorby bakalářský prezenční 3 roky B0215A310009
Specializace Dramatics Arts bakalářský prezenční 3 roky
Authorial Acting bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Dramatická umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Alternativní a loutkové divadlo navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310005
Dramatická výchova navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0215A310006
Dramaturgie činoherního divadla navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310037
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310023
Produkce a management navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A310002
Režie činoherního divadla navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310036
Scénografie navazující magisterský prezenční 2 roky N0212A310006
Teorie a kritika divadelní tvorby navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310034
Specializace Dramatics Arts navazující magisterský prezenční 2 roky
Arts Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Authorial Acting navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310017
Directing of Alternative and Puppet Theatre navazující magisterský prezenční 2 roky
Directing of Devised and Object Theatre navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310035
Directing of Dramatic Theatre navazující magisterský prezenční 2 roky
Production Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Stage Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Stage Design in Alternative and Puppet Theatre navazující magisterský prezenční 2 roky
Theatre Scenography navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Dramatická umění magisterský prezenční 4 roky
Herectví činoherního divadla magisterský prezenční 4 roky M0215A310001
Teorie a praxe divadelní tvorby doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0215D310003
Zobrazit programy Filmová a televizní fakulta Smetanovo nábřeží 1012/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Specifikace Filmové, televizní a fotografické umění a nová média bakalářský prezenční 3 roky
Animovaná tvorba bakalářský prezenční 3 roky B0211A310006
Audiovizuální studia bakalářský prezenční 3 roky B0211A310007
Dokumentární tvorba bakalářský prezenční 3 roky B0211A310008
Fotografie bakalářský prezenční 3 roky B0211A310017
Kamera bakalářský prezenční 3 roky B0211A310016
Produkce bakalářský prezenční 3 roky B0211A310009
Filmová režie bakalářský prezenční 3 roky B0211A310015
Scenáristika a dramaturgie bakalářský prezenční 3 roky B0211A310010
Střihová skladba bakalářský prezenční 3 roky B0211A310014
Zvuková tvorba bakalářský prezenční 3 roky B0211A310011
Konzervování a restaurování fotografie bakalářský prezenční 3 roky B0211A310401
Specifikace Filmové, televizní a fotografické umění a nová média navazující magisterský prezenční 2 roky
Animovaná tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310405
Audiovizuální studia navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310407
Dokumentární tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310406
Filmová režie navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310017
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310010
Herní design navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310008
Kamera navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310009
Produkce navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310403
Scenáristika a dramaturgie navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310404
Střihová skladba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310011
Zvuková tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310706
Výzkum a teorie audiovize doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Hudební a taneční fakulta Malostranské náměstí 258/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Bicí nástroje bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Dance Pedagogy bakalářský prezenční 3 roky
Methods of Classical Ballet Technique bakalářský prezenční 3 roky
Methods of Folk Dance bakalářský prezenční 3 roky
Methods of Modern and Contemporary Dance bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Dechové nástroje bakalářský prezenční 3 roky
Fagot bakalářský prezenční 3 roky
Flétna bakalářský prezenční 3 roky
Hoboj bakalářský prezenční 3 roky
Klarinet bakalářský prezenční 3 roky
Lesní roh bakalářský prezenční 3 roky
Pozoun bakalářský prezenční 3 roky
Trubka bakalářský prezenční 3 roky
Tuba bakalářský prezenční 3 roky
Dirigování bakalářský prezenční 3 roky
Hudební teorie bakalářský prezenční 3 roky
Choreografie bakalářský prezenční 3 roky
Jazzová hudba bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Klávesové nástroje bakalářský prezenční 3 roky
Akordeon bakalářský prezenční 3 roky
Cembalo bakalářský prezenční 3 roky
Klavír bakalářský prezenční 3 roky
Varhany bakalářský prezenční 3 roky
Nonverbální divadlo bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Pedagogika tance bakalářský prezenční 3 roky
Klasický tanec bakalářský prezenční 3 roky
Lidový tanec bakalářský prezenční 3 roky
Moderní a současný tanec bakalářský prezenční 3 roky
Taneční výchova bakalářský prezenční 3 roky
Skladba bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Strunné nástroje bakalářský prezenční 3 roky
Harfa bakalářský prezenční 3 roky
Housle bakalářský prezenční 3 roky
Kontrabas bakalářský prezenční 3 roky
Kytara bakalářský prezenční 3 roky
Viola bakalářský prezenční 3 roky
Violoncello bakalářský prezenční 3 roky
Taneční věda bakalářský prezenční 3 roky
Zpěv bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Zvuková tvorba a hudební režie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební režie bakalářský prezenční 3 roky
Zvuková tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Bicí nástroje navazující magisterský prezenční 2 roky
Composition navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Dance Pedagogy navazující magisterský prezenční 2 roky
Methods of Classical Ballet Technique navazující magisterský prezenční 2 roky
Methods of Folk Dance navazující magisterský prezenční 2 roky
Methods of Modern and Contemporary Dance navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Dechové nástroje navazující magisterský prezenční 2 roky
Fagot navazující magisterský prezenční 2 roky
Flétna navazující magisterský prezenční 2 roky
Hoboj navazující magisterský prezenční 2 roky
Klarinet navazující magisterský prezenční 2 roky
Lesní roh navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozoun navazující magisterský prezenční 2 roky
Trubka navazující magisterský prezenční 2 roky
Tuba navazující magisterský prezenční 2 roky
Dirigování navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební produkce navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Hudební teorie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudebně-vydavatelská činnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební teorie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Choreografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Choreografie a režie navazující magisterský prezenční 2 roky
Taneční produkce a organizace navazující magisterský prezenční 2 roky
Choreology navazující magisterský prezenční 2 roky
Jazzová hudba navazující magisterský prezenční 2 roky
Jazz Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Klávesové nástroje navazující magisterský prezenční 2 roky
Cembalo navazující magisterský prezenční 2 roky
Klavír navazující magisterský prezenční 2 roky
Varhany navazující magisterský prezenční 2 roky
Komorní hra navazující magisterský prezenční 2 roky
Nonverbální divadlo navazující magisterský prezenční 2 roky
Specilalizace Pedagogika tance navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasický tanec navazující magisterský prezenční 2 roky
Lidový tanec navazující magisterský prezenční 2 roky
Moderní a současný tanec navazující magisterský prezenční 2 roky
Skladba navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace String Instruments navazující magisterský prezenční 2 roky
Cello navazující magisterský prezenční 2 roky
Double Bass navazující magisterský prezenční 2 roky
Guitar navazující magisterský prezenční 2 roky
Harp navazující magisterský prezenční 2 roky
Viola navazující magisterský prezenční 2 roky
Violin navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Strunné nástroje navazující magisterský prezenční 2 roky
Harfa navazující magisterský prezenční 2 roky
Housle navazující magisterský prezenční 2 roky
Kontrabas navazující magisterský prezenční 2 roky
Kytara navazující magisterský prezenční 2 roky
Viola navazující magisterský prezenční 2 roky
Violoncello navazující magisterský prezenční 2 roky
Taneční věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zpěv a operní režie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zvuková tvorba a hudební režie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební režie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zvuková tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Composition doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Hudební produkce doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Hudební teorie doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Interpretace a teorie interpretace doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Skladba a teorie skladby doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Taneční umění a nonverbální divadlo doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zvuková tvorba a hudební režie doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky