Zavřít

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Nástavbové denní i dálkové studium, zkrácené studium, profesní kvalifikace.

Nabídka učebních a studijních oborů a kvalifikací pro rok 2021/2022

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete na webových stránkách naší školy.

  • Nástavbové studium – pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté denní nástavbové studium nebo tříleté dálkové studium pro získání úplného středního vzdělání vykonáním maturitní zkoušky
  • Zkrácené studium – pro absolventy středního vzdělání s maturitou nebo s výučním listem zkrácené denní jednoleté studium nebo dvouleté dálkové studium pro získání vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání
  • Profesní kvalifikace – určeno pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, kdy zaměstnavatelé nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti, možnost získat i úplnou kvalifikaci, škola zajišťuje zkoušku i přípravné kurzy k vykonání zkoušky příslušné profesní kvalifikace

Informace k profesním kvalifikacím také na www.narodnikvalifikace.cz.

Dny otevřených dveří

  • sobota 5. 12. 2020 9.00–15.00 hod.
  • sobota 12. 12. 2020 9.00–15.00 hod.
  • sobota 16. 1. 2021 9.00–15.00 hod.

Výhody pro žáky naší školy

Pro absolventy elektrotechnických oborů (mimo profesní kvalifikace) získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma.

logo  logo

Trnkova 2482/113, Brno
tel.: 544 422 811
sekretariat@sssebrno.cz
www.sssebrno.cz

logo