Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Olomoucká 1140/61, Černovice, 627 00 Brno
Ředitel: Ing. Zdeněk Pavlík  Telefon: 548 515 121–122
Kontakt: Šárka Ledererová, Jana Bednářová  Telefon: 548 515 122–123
Email: posta@sstebrno.cz
WWW: www.sstebrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 600 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00226475
REDIZO: 600171019

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR, připravující žáky na povolání budoucnosti, nejvíce žádaná zaměstnavateli a VŠ, zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce, škola s vysokou úrovní odbornosti a dlouholetou tradicí.

Hodnocení školy Českou školní inspekcí

„Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání.“

O škole

Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na: informační technologie, elektroniku, strojírenství a ekonomiku, podrobné informace na www.sstebrno.cz.

Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během 4 standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR.

Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku, získá výuční list a pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

Důvody, proč studovat na této škole, co studenti školy oceňují

 • jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR
 • trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
 • výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
 • fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, připravující budoucí učitele
 • úzká spolupráce s VUT Brno – fakulta strojního inženýrství, elektrotechniky a komunikačních technologií, informačních technologií
 • kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
 • po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
 • úzká spolupráce s úspěšnými firmami regionu
 • výborné uplatnění absolventů školy na trhu práce, odborná praxe ve firmách v průběhu studia
 • zahraniční stáže v Anglii, Německu, Chorvatsku, exkurze do firem, lyžařské kurzy v Alpách
 • účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
 • školné se neplatí, zdarma pracovní oděv a obuv, učebnice žákům půjčujeme
 • vzdělávání pomocí e-learningu z domova, elektronické učební materiály na intranetu školy
 • možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát CISCO z počítačových sítí
 • absolventi vybraných oborů získají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • programování v CAD/CAM, animace, hry, dle výsledků okresních a krajských kol soutěže v programování škola vychovává velmi kvalitní programátory
 • výborná dopravní dostupnost, zastávka před školou
 • práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
 • mnoho sportovních a zájmových kroužků po vyučování
 • podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem
 • možnost získat firemní stipendium a odměny za práci

Vybavení školy

 • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
 • pracoviště s produkčními CNC stroji s řídicími systémy Siemens Sinumeric, Heidenhain, Fanuc, víceosé CNC stroje
 • odborné učebny CNC s moderními simulátory pro výuku CNC obrábění
 • projektování a tvorba modelů pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru
 • multimediální učebny, jazykové učebny
 • špičková učebna mechatroniky a elektroniky
 • názorná výuka – interaktivní tabule, dataprojektory, multimediální elektronické učebnice
 • celodenní připojení na internet, Wi-Fi
 • informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
 • velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
 • jídelna s výběrem ze tří jídel, dobře zásobená kantýna, nápojové automaty
 • ubytování pro všechny mimobrněnské žáky

Služby rodičům

 • komfortní dálkový přístup k informacím o prospěchu a docházce
 • objednávání obědů přes internet

Dny otevřených dveří

soboty 30. 11. 2019, 7. 12. 2019, 11. 1. 2020 a 25. 1. 2020

Facebook: www.facebook.com/sstebrno

logo
Olomoucká 1140/61, Brno
tel.: 548 515 111
nabor@sstebrno.cz
www.sstebrno.cz

module

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 226475

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Počítačové sítě a informační systémy)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 95/60 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojírenství (Počítačové systémy a robotika)
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 53/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 51/30 ČJ, M  NE ANO
   
Mechanik seřizovač (Programování CNC strojů)
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 117/90 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik (Informační technologie)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 43/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik (Mechatronika)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 42/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik elektrotechnik (Multimediální technika)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 44/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
10 15/10   ANO NE
   
Obráběč kovů (Obráběč na CNC strojích)
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 49/30   ANO NE
   
Puškař
23-69-H/01
Výuční list
3 roky
20 28/20   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 38/30   ANO ANO
   
Nástavby:
Provozní technika; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 35/29 ČJ, M  ANO ANO
   
Provozní technika; Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 20/17 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: so 30. 11. 2019, so 7. 12. 2019, so 11. 1. 2020 a so 25. 1. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hod. Vzájemná prostupnost mezi obory, úzká spolupráce školy se zaměstnavateli. V průběhu studia odborné praxe v tuzemských i zahraničních firmách, možnost firemních stipendií, výborné uplatnění absolventů po ukončení studia. Vzdělávání pomocí e-learningu z domova, lyžařské kurzy v Alpách, zájmové a sportovní kroužky zdarma. U maturitních oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač unikátní možnost získat ve 3 ročníku také výuční list. Nadstandardní vybavení výpočetní technikou, možnost získat mezinárodní certifikáty ECDL a Cisco Akademie. Partnerská škola projektu České ručičky. Ubytování ve dvou zařízeních, cena 600–1 100 Kč.nahoru