Zavřít

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: so 28. 11. 2020, so 12. 12. 2020, so 9. 1. 2021 a so 23. 1. 2021 od 8:00 do 12:00 hod., pro vzdálené uchazeče po telefonické dohodě kdykoli. Vzájemná prostupnost mezi obory, úzká spolupráce školy se zaměstnavateli, odborná praxe ve firmách, možnost firemních stipendií, obory žádané na trhu práce – získání zaměstnání. Vzdělávání pomocí e-learningu – z domova, odborné praxe v zahraničí, lyžařské kurzy v Alpách, zájmové a sportovní kroužky zdarma. U oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač možnost získat ve 3. roč. také výuční list.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1110  Kč/měsíc
 • Stravování 714 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 112/60 ČJ,M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 56/30 ČJ,M ANO NE
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 82/60 ČJ,M NE ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 60 98/60 ČJ,M ANO NE
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 90 150/90 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 10 14/10 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 30 43/30 ANO NE
Puškař 23-69-H/01 Výuční list3 roky 20 27/20 ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 36/30 ANO NE
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 32/30 ČJ,M NE ANO
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 34/30 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Jsme školou s tradicí a vysokou úrovní odbornosti, patříme k největším a nejmodernějším středním odborným školám v ČR. Do výuky pravidelně zavádíme nové technologie a využíváme dlouhodobě prosperující a mimořádně bohatou spolupráci s partnerskými firmami. Ve svém vývoji směřujeme k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání. Naši žáci se úspěšně účastní řady nejen odborných soutěží a jejich úspěchy tak přispívají k dalším oceněním, které škola získává. Jsme zapojeni v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Naši absolventi jsou díky atraktivním oborům a specializacím žádáni zaměstnavateli a v případě studijních oborů mají vysokou úspěšnost přijetí na VŠ.

Jsme školou i pro Tvoji budoucnost.

O škole

Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na: informační technologie, elektroniku, strojírenství a ekonomiku, podrobné informace na webových stránkách školy. Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během čtyř standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR. Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku, získá výuční list a pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

Naši žáci oceňují

 • vybavení školy, moderní a čisté prostředí s přívětivým přístupem
 • trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
 • výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
 • spolupráce s VŠ např. s VUT Brno – fakulta strojního inženýrství, elektrotechniky a komunikačních technologií, informačních technologií
 • kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
 • po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
 • úzká spolupráce s úspěšnými firmami regionu
 • výborné uplatnění absolventů školy na trhu práce, odborná praxe ve firmách v průběhu studia
 • zahraniční stáže v Anglii, Německu, Chorvatsku, exkurze do firem, lyžařské kurzy v Alpách
 • účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
 • neplatí se školné, zdarma pracovní oděv a obuv pro výuku ve školních dílnách
 • zapůjčování učebnice
 • zavedení ISIC průkazu
 • objednávání obědů přes internet
 • moderní formy distančního vzdělávání, elektronické učební materiály na intranetu školy
 • možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát Cisco z počítačových sítí
 • absolventi vybraných oborů získají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
 • programování v CAD/CAM, animace, hry, dle výsledků okresních a krajských kol soutěže v programování škola vychovává velmi kvalitní programátory
 • výborná dopravní dostupnost, zastávka MHD před školou
 • práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
 • mnoho sportovních a zájmových kroužků po vyučování
 • podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem
 • možnost získat firemní stipendium a odměny za produktivní práci

Standardní vybavení školy

 • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
 • pracoviště s produkčními CNC stroji s řídicími systémy Siemens Sinumeric, Heidenhain, Fanuc, víceosé CNC stroje
 • odborné učebny CNC s moderními simulátory pro výuku CNC obrábění
 • projektování a tvorba modelů pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru
 • multimediální učebny, jazykové učebny
 • špičková učebna mechatroniky firmy FESTO a elektroniky
 • názorná výuka – interaktivní tabule, dataprojektory, multimediální elektronické učebnice
 • celodenní připojení na internet, Wi-Fi
 • informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
 • velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
 • jídelna s výběrem ze tří jídel, dobře zásobená kantýna, nápojové automaty
 • zajištění ubytování pro všechny mimobrněnské žáky, výběr ze dvou domovů mládeže

Novinky ve vybavení školy

 • specializovaná učebna elektrických měření
 • učebna zaměřená na aktivní výuku výpočetní techniky, programování a PC grafiku
 • učebna zaměřená na praktickou výuku PC sítí
 • posluchárna s kapacitou 60 míst a kvalitní audiovizuální technikou pro ozvučení a prezentace
 • 9 nových produkčních obráběcích CNC strojů s měřícími sondami
 • 6 nových výukových CNC obráběcích strojů od firmy EMCO včetně PC simulace

Služby rodičům

 • komfortní dálkový přístup k informacím o prospěchu a docházce prostřednictvím programu EduPage

Dny otevřených dveří

soboty 28. 11. 2020, 12. 12. 2020, 9. 1. 2021 a 23. 1. 2021

Těšíme se na společné setkání u nás na Olomoucké

www.facebook.com/sstebrno

logo
Olomoucká 1140/61, Brno
tel.: 548 515 111
nabor@sstebrno.cz
www.sstebrno.cz
module

 

module

Zobrazit více