Zavřít

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Pá 24. 11. 2023 od 9:00 do 14:00 hod., so 25. 11. 2023 a 13. 1. 2024 od 9:00 do 17:00 hod., sobota 9. 12. 2023 a 27. 1. 2024 od 8:00 do 12:00 hod. Pro vzdálené uchazeče po telefonické dohodě kdykoli.
Zobrazit více

Doplňující informace

Vzájemná prostupnost mezi obory, úzká spolupráce školy se zaměstnavateli, odborná praxe ve firmách, možnost firemních stipendií, obory žádané na trhu práce = získání zaměstnání. Vzdělávání pomocí e-learningu = z domova, odborná praxe v zahraničí, lyžařské kurzy v Alpách, zájmové a sportovní kroužky zdarma. U maturitních oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač ve 3. roč. získání výučního listu. Připravujeme otevření technického a ekonomického lycea, aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1320  Kč/měsíc
 • Stravování 880 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 263/60 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 74/28 Statistika ČJ, M ANO NE
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 175/60 Statistika ČJ, M NE ANO
Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 89/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Technik-puškař 23-69-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 36/23 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (+ 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
90 163/90 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 10 17/10 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 43/23 Statistika ANO NE
Puškař 23-69-H/01 Výuční list 3 roky 20 55/20 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 57/30 Statistika ANO NE
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 ČJ, M NE ANO
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 ČJ, M NE ANO
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 32/30 Statistika ČJ, M ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Jsme školou s tradicí a vysokou úrovní odbornosti, patříme k největším a nejmodernějším středním odborným školám v ČR. Do výuky pravidelně zavádíme nové technologie a využíváme dlouhodobě prosperující a mimořádně bohatou spolupráci se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřujeme k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání. Naši žáci se úspěšně účastní řady nejen odborných soutěží a jejich úspěchy tak přispívají k dalším oceněním, které škola získává. Jsme zapojeni v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Naši absolventi jsou díky atraktivním oborům a specializacím žádáni zaměstnavateli a v případě studijních oborů mají vysokou úspěšnost přijetí na VŠ. Jsme školou i pro Tvoji budoucnost.

O škole

Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na: informační technologie, elektrotechniku, strojírenství a ekonomiku, podrobné informace na webových stránkách školy.

Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během čtyř standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR.

Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku, získá výuční list a pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

Naši žáci oceňují

 • vybavení školy, moderní a čisté prostředí s přívětivým přístupem
 • trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
 • výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
 • spolupráce s VŠ např. s VUT Brno – fakulta strojního inženýrství, elektrotechniky a komunikačních technologií, informačních technologií
 • kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
 • po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
 • úzká spolupráce s úspěšnými firmami regionu
 • výborné uplatnění absolventů školy na trhu práce, odborná praxe ve firmách v průběhu studia
 • zahraniční stáže v Irsku, Norsku, Chorvatsku, Slovensku a Itálii, exkurze do firem, lyžařské kurzy v Alpách
 • exkurze a odborné stáže v zahraničí
 • účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
 • neplatí se školné, zdarma pracovní oděv a obuv pro výuku ve školních dílnách
 • zapůjčování učebnice
 • zavedení ISIC průkazu
 • moderní formy distančního vzdělávání, elektronické učební materiály na intranetu školy
 • objednávání obědů přes internet
 • možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice, certifikát Cisco z počítačových sítí a certifikát CSWA, případně i navazující CSWP v práci v programu Solidworks a modelování
 • absolventi vybraných oborů získají osvědčení z příslušného právního předpisu dle zákona č. 250/2021 Sb.
 • programování v CAD/CAM, animace, hry, dle výsledků okresních a krajských kol soutěže v programování škola vychovává velmi kvalitní programátory
 • výborná dopravní dostupnost, zastávka MHD před školou
 • práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
 • mnoho sportovních a zájmových kroužků po vyučování
 • podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem
 • možnost získat firemní stipendium a odměny za produktivní práci

Standardní vybavení školy

 • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
 • pracoviště s produkčními CNC stroji s řídicími systémy Siemens Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, víceosé CNC stroje
 • odborné učebny CNC s moderními simulátory pro výuku CNC obrábění
 • projektování a tvorba modelů pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru
 • multimediální učebny, jazykové učebny
 • špičková učebna mechatroniky firmy FESTO a elektroniky
 • názorná výuka – interaktivní tabule, dataprojektory, multimediální elektronické učebnice
 • celodenní připojení na internet, Wi-Fi
 • nové, moderní informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
 • velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
 • jídelna s výběrem ze tří jídel, dobře zásobená kantýna, nápojové automaty
 • zajištění ubytování pro všechny mimobrněnské žáky, výběr ze dvou domovů mládeže

Novinky ve vybavení školy

 • nová učebna odborného výcviku elektrotechniky
 • učebna zaměřená na aktivní výuku výpočetní techniky, programování a PC grafiku
 • učebna zaměřená na praktickou výuku PC sítí
 • posluchárna s kvalitní audiovizuální technikou
 • 9 nových produkčních obráběcích CNC strojů s měřícími sondami RENISHAW
 • 6 nových výukových CNC obráběcích strojů od firmy EMCO včetně PC simulace
 • workoutové hřiště
 • školní knihovna, jídelna a kantýna v novém designu
 • venkovní učebna Atrium

Služby rodičům

 • komfortní dálkový přístup k informacím o prospěchu a docházce prostřednictvím programu EduPage

Dny otevřených dveří

soboty 25. 11. 2023 a 13. 1. 2024 od 9.00 do 17.00 hod.

soboty 9. 12. 2023 a 27. 1. 2024 od 8.00 do 12.00 hod.

pátek 24. 11. 2023 od 9.00 do 14.00 hod.

Těšíme se na setkání u nás na Olomoucké

logo
Olomoucká 1140/61, Brno
tel.: 548 515 111
nabor@sstebrno.cz
www.sstebrno.cz
www.facebook.com/sstebrno
www.instagram.com/ssteolomoucka
module
Zobrazit více