Zavřít

Obor: Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 20 41/20 AJ, ČJ, M NE ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 1.5
AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.