Zavřít

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.Obor: Gymnázium; ZŠ5Oborová skupina: Gymnázia osmiletá

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška 8 let 20 41/20 AJ, ČJ, M NE ANO
Školné: 25 000 Kč Doporučený prospěch: 1.5

Detail oboru se statistickými informacemi

Jaké byly šance na přijetí v minulých letech? Jak úspěšní byli studenti u maturit?

Nahlédněte, jaké informace můžete získat?

Pro zakoupení statistických informací se přihlaste
Nákupem za 1 kredit získáte přístup ke statistickým informacím o jednom vybraném oboru u jedné školy po dobu 12 měsíců od zakoupení.
Aktualizace: každoročně v X. měsíci
AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s. r. o.