Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709
Poštovní adresa: Školní 709, 374 19 Trhové Sviny
Ředitel: Ing. Tomáš Kalena  Telefon: 386 322 659
Kontakt: Ing. Tomáš Kalena  Telefon: 386 322 886
Email: souts@souts.cz
WWW: www.souts.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 1400 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00582298
REDIZO: 600008061

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oborech technických, gastronomických a zemědělských.

Je státní školou, která připravuje absolventy základních škol.

Tříleté učební obory SOU

  • Kuchař-číšník
  • Elektrikář – silnoproud
  • Truhlář
  • Malíř a lakýrník
  • Zemědělec-farmář
  • Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Tříleté učební obory OU

  • Stravovací a ubytovací služby
  • Opravářské práce

Dvouletý učební obor OU

  • Lesnické práce

Cílem učebního oboru Kuchař-číšník je připravit absolventy učiliště tak, aby znali a uměli používat receptury, technologické postupy běžných i náročných jídel teplé i studené kuchyně, teplých i studených moučníků, nápojů apod. Naučit absolventy ovládat výpočty kalkulací jídel a nápojů, sestavovat jídelní lístek a přípravu slavnostních tabulí, základy složité obsluhy, ovládat účtování na kontrolní pokladně, provádět vyúčtování s hostem a další operace. Učební obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Absolventi učebního oboru Elektrikář ovládají fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí se orientovat v technické dokumentaci a využívat ji. Absolventi zaměření na silnoproud dovedou zhotovovat elektrické rozvody v bytech, zařízeních občanské vybavenosti a průmyslových provozovnách a provádět jejich údržbu.

Malíř a lakýrník je schopen vykonávat malířské a natěračské práce – bílení, dekorativní techniky, nátěry, plastické modelace aj. Z natěračských prací ovládá práce na omítkách, dřevě, kovu, plastech, skle, zná lakýrnické a písmomalířské práce. Truhlář umí pracovat na dřevoobráběcích strojích, používat a udržovat veškeré ruční nástroje. V teoretické výuce pak získá znalosti o přírodním a aglomerovaném dřevu, doplňcích dřeva a klasifikaci dřeva. Zvládne potřebnou technickou dokumentaci.

Zemědělec-farmář – tříletý učební obor SOU zakončený výučním listem. Výuka je orientována na chov koní a na práce v zemědělství. Stipendijní program u tohoto oboru skončil školním rokem 2014/2015.

Opravářské práce – tříletý učební obor OU zakončený výučním listem. Vhodný zejména pro chlapce s technickým zaměřením. V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro práci s kovy, základní opravy strojů a motorových vozidel. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením učitelů odborného výcviku, od 2. ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

Stravovací a ubytovací služby – tříletý učební obor OU zakončený výučním listem. Vhodný obor pro uchazeče se zájmem o práci ve společném stravování.

Umělecký kovář a zámečník, pasíř – umělecký učební obor pro chlapce i dívky, zakončený výučním listem. V průběhu studia žáci získají potřebné teoretické vědomosti a praktickou zručnost v kovářském oboru, případně v oborech s touto činností souvisejících. V průběhu tříleté školní docházky budou moci žáci absolvovat svářečský kurz.

Lesnické práce – dvouletý učební obor OU zakončený výučním listem. ŠVP tohoto učebního oboru je modifikováno na „Lesnické a pěstitelské práce“, tzn. obor je vhodný i pro dívky. Náplní odborného výcviku je výsadba nových stromků, oprava, tvorba a nátěr lesních oplůtků, vyžínání, úprava městské zeleně atd. Žáci tohoto učebního oboru budou mít plně hrazený kurz na motorovou pilu, křovinořez a řidičské oprávnění skupiny „T“. Rovněž ve spolupráci s podnikem „Lesy ČR“ se mohou žáci zúčastnit stipendijního programu, kdy při splnění stanovených kritérií (prospěch, docházka atd.) bude žákům hrazeno prospěchové stipendium ve formě stravy a ubytování.

Žáci všech učebních oborů mají plně hrazené pracovní oblečení nezbytné pro odborný výcvik.

Součástí školy je zrekonstruovaný Domov mládeže, školní jídelna, posilovna, školní restaurace a kavárna Junior Club využívaná nejen pro odborný výcvik, ale i pro běžný restaurační provoz. Teoretická výuka je zajištěna v moderních učebnách – výuka prostřednictvím dataprojektorů a internetu je samozřejmostí.

V roce 2009 škola podala v rámci akce Snížení energetické náročnosti úspěšný projekt spolufinancovaný Fondem soudržnosti Evropské unie a Státním fondem životního prostředí ČR. Předmětem podpory byla realizace úspor energie školní a administrativní budovy SOŠ a SOU. Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn a střech obou budov a ve výměně oken a dveří. Zároveň byla provedena i nová fasáda obou budov. Celkové náklady včetně víceprací přesáhly 8 mil. Kč.

Také na odborný výcvik jsme pamatovali. Restaurace Junior Club (viz snímek), kde vykonávají praxi naši kuchaři a číšníci, byla na vlastní náklady školy vybavena novými okny a dveřmi a novou fasádou v hodnotě 2 mil. Kč.

Dny otevřených dveří: vždy 2. sobota a to v měsíci listopadu a lednu od 9 do 12 hod. Pokud Vás zaujalo těchto několik informací, můžete nás navštívit a seznámit se s prostředím přímo na místě, navštívit naše internetové stránky, případně nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.

logo
Školní 709, Trhové Sviny
tel.: 386 322 659
souts@souts.cz
www.souts.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 582298

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
15 6/3   ANO ANO
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 9/6   ANO ANO
   
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
Výuční list
3 roky
15 6/4   ANO ANO
   
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 32/16   ANO ANO
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 38/19   ANO ANO
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
14 7/6 TZ  ANO ANO
   
Opravářské práce
41-55-E/01
Výuční list
3 roky
16 20/14   ANO ANO
   
Lesnické práce (Lesnické a pěstitelské práce)
41-56-E/01
Výuční list
2 roky
24 5/0   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
16 7/4   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 9. 11. 2019 a 11. 1. 2020 9:00–12:00 hod. a kdykoli po telefonické domluvě. Ubytování zajištěno – celý měsíc za 800 Kč nebo 14 dní v měsíci za 400 Kč. Stravné pro ubytované 70 Kč za den (5 jídel) nebo 79 Kč (6 jídel), pro dojíždějící je oběd za 28 Kč.nahoru