Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 3
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 10
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 Výuční list 3 roky 7
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 18
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 3
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list 3 roky 3

Tento obor je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky vycházející z nižších než devátých tříd a pro žáky ze speciálních škol. Odborný výcvik je posílen (6 dnů během dvou týdnů výuky), není vyučován cizí jazyk.

Lesnické práce (Lesnické a pěstitelské práce) 41-56-E/01 Výuční list 2 roky 14

Tento obor je určený především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky vycházející z nižších než devátých tříd a pro žáky ze speciálních škol. Odborný výcvik je posílen (6 dnů během dvou týdnů výuky), není vyučován cizí jazyk.

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 7

Tento obor je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky vycházející z nižších než devátých tříd a pro žáky ze speciálních škol. Odborný výcvik je posílen (6 dnů během dvou týdnů výuky), není vyučován cizí jazyk.

Dny otevřených dveří

12. 11. 2022 a 14. 1. 2023 9:00–12:00 hod. a kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování zajištěno – celý měsíc za 800 Kč nebo 14 dní v měsíci za 400 Kč. Stravné pro ubytované 85 Kč za den (pět jídel) nebo 97 Kč (šest jídel), pro dojíždějící je oběd za 32 Kč.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 1700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 15 16/6 Statistika ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 15 10/4 Statistika ANO ANO
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 Výuční list 3 roky 15 5/4 Statistika ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 37/26 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 14/6 Statistika ANO ANO
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 14 6/6 Statistika TZ ANO ANO
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list 3 roky 16 18/11 Statistika ANO ANO
Lesnické práce (Lesnické a pěstitelské práce) 41-56-E/01 Výuční list 2 roky 24 4/0 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 5/2 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oborech technických, gastronomických a zemědělských.

Je státní školou, která připravuje absolventy základních škol.

Tříleté učební obory SOU

 • Kuchař-číšník
 • Elektrikář – silnoproud
 • Truhlář
 • Malíř a lakýrník
 • Zemědělec-farmář
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Tříleté učební obory OU

 • Stravovací a ubytovací služby
 • Opravářské práce

Dvouletý učební obor OU

 • Lesnické práce

Cílem učebního oboru Kuchař-číšník je připravit absolventy učiliště tak, aby znali a uměli používat receptury, technologické postupy běžných i náročných jídel teplé i studené kuchyně, teplých i studených moučníků, nápojů apod. Naučit absolventy ovládat výpočty kalkulací jídel a nápojů, sestavovat jídelní lístek a přípravu slavnostních tabulí, základy složité obsluhy, ovládat účtování na kontrolní pokladně, provádět vyúčtování s hostem a další operace. Učební obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Absolventi učebního oboru Elektrikář ovládají fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí se orientovat v technické dokumentaci a využívat ji. Absolventi zaměření na silnoproud dovedou zhotovovat elektrické rozvody v bytech, zařízeních občanské vybavenosti a průmyslových provozovnách a provádět jejich údržbu.

Malíř a lakýrník je schopen vykonávat malířské a natěračské práce – bílení, dekorativní techniky, nátěry, plastické modelace aj. Z natěračských prací ovládá práce na omítkách, dřevě, kovu, plastech, skle, zná lakýrnické a písmomalířské práce. Truhlář umí pracovat na dřevoobráběcích strojích, používat a udržovat veškeré ruční nástroje. V teoretické výuce pak získá znalosti o přírodním a aglomerovaném dřevu, doplňcích dřeva a klasifikaci dřeva. Zvládne potřebnou technickou dokumentaci.

Zemědělec-farmář – tříletý učební obor SOU zakončený výučním listem. Výuka je orientována na chov koní a na práce v zemědělství. Stipendijní program u tohoto oboru skončil školním rokem 2014/2015.

Opravářské práce – tříletý učební obor OU zakončený výučním listem. Vhodný zejména pro chlapce s technickým zaměřením. V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro práci s kovy, základní opravy strojů a motorových vozidel. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením učitelů odborného výcviku, od 2. ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

Stravovací a ubytovací služby – tříletý učební obor OU zakončený výučním listem. Vhodný obor pro uchazeče se zájmem o práci ve společném stravování.

Umělecký kovář a zámečník, pasíř – umělecký učební obor pro chlapce i dívky, zakončený výučním listem. V průběhu studia žáci získají potřebné teoretické vědomosti a praktickou zručnost v kovářském oboru, případně v oborech s touto činností souvisejících. V průběhu tříleté školní docházky budou moci žáci absolvovat svářečský kurz.

Lesnické práce – dvouletý učební obor OU zakončený výučním listem. ŠVP tohoto učebního oboru je modifikováno na „Lesnické a pěstitelské práce“, tzn. obor je vhodný i pro dívky. Náplní odborného výcviku je výsadba nových stromků, oprava, tvorba a nátěr lesních oplůtků, vyžínání, úprava městské zeleně atd. Žáci tohoto učebního oboru budou mít plně hrazený kurz na motorovou pilu, křovinořez a řidičské oprávnění skupiny „T“. Rovněž ve spolupráci s podnikem „Lesy ČR“ se mohou žáci zúčastnit stipendijního programu, kdy při splnění stanovených kritérií (prospěch, docházka atd.) bude žákům hrazeno prospěchové stipendium ve formě stravy a ubytování.

Žáci všech učebních oborů mají plně hrazené pracovní oblečení nezbytné pro odborný výcvik.

Součástí školy je zrekonstruovaný Domov mládeže, školní jídelna, posilovna, školní restaurace a kavárna Junior Club využívaná nejen pro odborný výcvik, ale i pro běžný restaurační provoz. Teoretická výuka je zajištěna v moderních učebnách – výuka prostřednictvím dataprojektorů a internetu je samozřejmostí.

V roce 2009 škola podala v rámci akce Snížení energetické náročnosti úspěšný projekt spolufinancovaný Fondem soudržnosti Evropské unie a Státním fondem životního prostředí ČR. Předmětem podpory byla realizace úspor energie školní a administrativní budovy SOŠ a SOU. Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn a střech obou budov a ve výměně oken a dveří. Zároveň byla provedena i nová fasáda obou budov. Celkové náklady včetně víceprací přesáhly 8 mil. Kč.

Také na odborný výcvik jsme pamatovali. Restaurace Junior Club (viz snímek), kde vykonávají praxi naši kuchaři a číšníci, byla na vlastní náklady školy vybavena novými okny a dveřmi a novou fasádou v hodnotě 2 mil. Kč.

Dny otevřených dveří: vždy 2. sobota a to v měsíci listopadu a lednu od 9 do 12 hod. Pokud vás zaujalo těchto několik informací, můžete nás navštívit a seznámit se s prostředím přímo na místě, navštívit naše internetové stránky, případně nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.

logo
Školní 709, Trhové Sviny
tel.: 386 322 659
souts@souts.cz
www.souts.cz
Zobrazit více