Zavřít

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Dny otevřených dveří

11. 11. 2023 a 13. 1. 2024 9:00–12:00 hod. a kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování zajištěno – celý měsíc za 1 000 Kč nebo 14 dní v měsíci za 500 Kč. Stravné pro ubytované 110 Kč za den (pět jídel) nebo 128 Kč (šest jídel), pro dojíždějící je oběd za 40 Kč.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 2200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 15 9/5 Statistika ANO ANO
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 15 6/1 Statistika ANO ANO
Tesař 36-64-H/01 Výuční list 3 roky 15 0/0 Statistika ANO ANO
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 Výuční list 3 roky 15 8/7 Statistika ANO ANO
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 43/22 Statistika ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 22/11 Statistika ANO ANO
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 14 4/3 Statistika TZ ANO ANO
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list 3 roky 16 14/13 Statistika ANO ANO
Lesnické práce (Lesnické a pěstitelské práce) 41-56-E/01 Výuční list 2 roky 24 8/0 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 16 6/3 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oborech technických, gastronomických a zemědělských.

Je státní školou, která připravuje absolventy základních škol.

Tříleté učební obory SOU

 • Kuchař-číšník
 • Elektrikář – silnoproud
 • Truhlář
 • Malíř a lakýrník
 • Zemědělec-farmář
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Tříleté učební obory OU

 • Stravovací a ubytovací služby
 • Opravářské práce

Dvouletý učební obor OU

 • Lesnické práce

Cílem učebního oboru Kuchař-číšník je připravit absolventy učiliště tak, aby znali a uměli používat receptury, technologické postupy běžných i náročných jídel teplé i studené kuchyně, teplých i studených moučníků, nápojů apod. Naučit absolventy ovládat výpočty kalkulací jídel a nápojů, sestavovat jídelní lístek a přípravu slavnostních tabulí, základy složité obsluhy, ovládat účtování na kontrolní pokladně, provádět vyúčtování s hostem a další operace. Učební obor je vhodný pro chlapce i dívky.

Absolventi učebního oboru Elektrikář ovládají fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí se orientovat v technické dokumentaci a využívat ji. Absolventi zaměření na silnoproud dovedou zhotovovat elektrické rozvody v bytech, zařízeních občanské vybavenosti a průmyslových provozovnách a provádět jejich údržbu.

Malíř a lakýrník je schopen vykonávat malířské a natěračské práce – bílení, dekorativní techniky, nátěry, plastické modelace aj. Z natěračských prací ovládá práce na omítkách, dřevě, kovu, plastech, skle, zná lakýrnické a písmomalířské práce. Truhlář umí pracovat na dřevoobráběcích strojích, používat a udržovat veškeré ruční nástroje. V teoretické výuce pak získá znalosti o přírodním a aglomerovaném dřevu, doplňcích dřeva a klasifikaci dřeva. Zvládne potřebnou technickou dokumentaci.

Opravářské práce – tříletý učební obor OU zakončený výučním listem. Vhodný zejména pro chlapce s technickým zaměřením. V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro práci s kovy, základní opravy strojů a motorových vozidel. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením učitelů odborného výcviku, od 2. ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách. Žáci tohoto učebního oboru mají v rámci povinného předmětu „Řízení motorových vozidel“ plně hrazený kurz k získání řidičského oprávnění skupiny T a v rámci nepovinného předmětu cenově zvýhodněný kurz pro skupinu B a C. Dalším významným bonusem pro tento učební obor je školou plně hrazený svářečský kurz na elektrický oblouk.

Zemědělec-farmář – tříletý učební obor SOU zakončený výučním listem. Výuka je orientována na chov koní a na práce v zemědělství. Podobně jako u předešlého učebního oboru mají žáci učebního oboru Zemědělec-farmář v rámci povinného předmětu „Řízení motorových vozidel“ plně hrazený kurz k získání řidičského oprávnění skupiny T a v rámci nepovinného předmětu cenově zvýhodněný kurz pro skupinu B a C.

Stravovací a ubytovací služby – tříletý učební obor OU zakončený výučním listem. Vhodný obor pro uchazeče se zájmem o práci ve společném stravování.

Umělecký kovář a zámečník, pasíř – umělecký učební obor pro chlapce i dívky; zakončený výučním listem. V průběhu studia žáci získají potřebné teoretické vědomosti a praktickou zručnost v kovářském oboru, případně v oborech s touto činností souvisejících. V průběhu tříleté školní docházky budou moci žáci absolvovat svářečský kurz.

Lesnické práce – dvouletý učební obor OU zakončený výučním listem. ŠVP tohoto učebního oboru je modifikováno na „Lesnické a pěstitelské práce“, tzn. obor je vhodný i pro dívky. Náplní odborného výcviku je výsadba nových stromků, oprava, tvorba a nátěr lesních oplůtků, vyžínání, úprava městské zeleně atd. Žáci tohoto učebního oboru budou mít plně hrazený kurz na motorovou pilu, křovinořez a řidičské oprávnění skupiny T. Rovněž ve spolupráci s podnikem „Lesy ČR“ se mohou žáci zúčastnit stipendijního programu, kdy při splnění stanovených kritérií (prospěch, docházka atd.) bude žákům hrazeno prospěchové stipendium ve formě stravy a ubytování.

Žáci všech učebních oborů mají plně hrazené pracovní oblečení nezbytné pro odborný výcvik.

Součástí školy je zrekonstruovaný Domov mládeže, školní jídelna, posilovna, školní restaurace a kavárna Junior Club využívaná nejen pro odborný výcvik, ale i pro běžný restaurační provoz. Teoretická výuka je zajištěna v moderních učebnách – výuka prostřednictvím dataprojektorů a internetu je samozřejmostí.

V roce 2009 škola podala v rámci akce Snížení energetické náročnosti úspěšný projekt spolufinancovaný Fondem soudržnosti Evropské unie a Státním fondem životního prostředí ČR. Předmětem podpory byla realizace úspor energie školní a administrativní budovy SOŠ a SOU. Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn a střech obou budov a ve výměně oken a dveří. Zároveň byla provedena i nová fasáda obou budov. Celkové náklady včetně víceprací přesáhly 8 mil. Kč.

Také na odborný výcvik jsme pamatovali. Restaurace Junior Club (viz snímek), kde vykonávají praxi naši kuchaři a číšníci, byla na vlastní náklady školy vybavena novými okny a dveřmi a novou fasádou v hodnotě 2 mil. Kč.

Dny otevřených dveří: vždy 2. sobota a to v měsíci listopadu a lednu od 9 do 12 hod. Pokud vás zaujalo těchto několik informací, můžete nás navštívit a seznámit se s prostředím přímo na místě, navštívit naše internetové stránky, případně nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.

logo
Školní 709, Trhové Sviny
tel.: 386 322 659
souts@souts.cz
www.souts.cz
Zobrazit více