Zavřít

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 20. 10. 2020 16:30–18:30 hod., 8. 12. 2020 16:30–18:30 hod., 19. 1. 2021 16:30–18:30 hod., 23. 1. 2021 9:00–13:00 hod., GIS Day 14. 11. 2020 9:00–13:00 hod.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 640 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M NE NE
Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 113/56 ČJ,M NE NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300

SPŠ zeměměřická byla založena v roce 1951. V současné době je jedinou samostatnou odbornou školou se zaměřením na geodézii a katastr nemovitostí a s geografickým gymnáziem v celé České republice. Studium je denní zakončené maturitní zkouškou. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Nabízíme studijní obory pro denní studium

  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  • 79-41-K/41 Gymnázium

Proč si vybrat naši školu

Od školního roku 2021/2022 nově otevřen studijní obor Gymnázium, který je zaměřen na geografii. Nabízí zajímavé specializované vzdělávání v oblasti demografie, kartografie, ochrany životního prostředí, geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země.

Studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí nabízí od 3. ročníku dvě zaměření. Pro žáky, kteří jsou raději v přírodě, je vhodné zaměření „Geodézie“. Pro žáky, které zajímají mapy a práce na PC, doporučujeme zaměření „GIS“ (Geografické informační systémy).

Studium je vhodné pro pražské i mimopražské chlapce a dívky, kteří mají dobrý prospěch, jsou zdraví a mají základní grafické schopnosti a dovednosti. Je určeno těm, kteří nemají rádi jednotvárnou práci, neboť činnost absolventů probíhá v terénu (měření) i u počítače (zpracování naměřených hodnot a tvorba různých map).

ČŠI hodnotila naši školu velmi dobře díky kvalitě školního prostředí, moderní výuce, odbornosti učitelů a chování žáků. V rámci všeobecné i odborné výuky navštěvují žáci kulturní a sportovní akce, přednášky různých odborných témat, např. o problematice družicových systémů, GIS, o geodetických pracích na stavbách a v dolech, o laserovém skenování.

Vybavení školy

Nejmodernější měřické přístroje, specializované počítačové učebny, interaktivní tabule v jazykových učebnách, dataprojektory, studovna s PC, laboratoře, posilovna a tělocvična, žákovská knihovna, vlastní školní kuchyň s jídelnou.

Další informace poskytneme

  • ve škole na akci GIS Day 14. 11. 2020 od 9.00 do 13.00 hod.
  • při dnech otevřených dveří 20. 10. 2020, 8. 12. 2020, 19. 1. 2021 od 16.30 hod. a 23. 1. 2021 od 9.00 do 13.00 hod.
  • ve škole při projektových dnech pořádaných pro třídy žáků ZŠ
logologo
Pod Táborem 300/7, Praha 9
tel.: 284 823 470
spszem@spszem.cz
www.spszem.cz
Zobrazit více