Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
Poštovní adresa: Pod Táborem 300/7, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
Ředitel: Ing. Jan Staněk  Telefon: 284 823 470
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 284 821 803
Email: stanek@spszem.cz
WWW: www.spszem.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 672 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 61386278
REDIZO: 600006123

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300

SPŠ zeměměřická byla založena v roce 1951. V současné době je jedinou samostatnou odbornou školou se zaměřením na geodézii a katastr nemovitostí v celé České republice. Studium je denní a zkrácené dálkové zakončené maturitní zkouškou. Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Nabízíme studijní obor pro denní studium

  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Nabízíme studijní obor pro zkrácené dálkové studium

  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Proč si vybrat naši školu

Studium je vhodné pro pražské i mimopražské chlapce a dívky, kteří mají dobrý prospěch, jsou zdraví a mají základní grafické schopnosti a dovednosti. Je určeno těm, kteří nemají rádi jednotvárnou práci, neboť činnost zeměměřiče probíhá v terénu (měření) i u počítače (zpracování naměřených hodnot a vytvoření různých map).

Studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí nabízí od 3. ročníku dvě zaměření. Pro žáky, kteří jsou raději v přírodě, je vhodné zaměření „Geodézie“. Pro žáky, které zajímají mapy a práce na PC, doporučujeme zaměření „GIS“ (Geografické informační systémy). ČŠI byla naše škola hodnocena velmi dobře a to díky kvalitě školního prostředí, moderní výuce, odbornosti učitelů a chování žáků. V rámci všeobecné i odborné výuky navštěvují žáci přednášky na různá témata – o problematice družicových systémů, GIS, o měřických pracech, jako např. na stavbách a v dolech.

Vybavení školy

Nejmodernější měřické přístroje, specializované počítačové učebny s odborným softwarovým vybavením, interaktivní tabule v jazykových učebnách, dataprojektory, studovna s PC, profesionálně vybavená posilovna a tělocvična, žákovská knihovna, vlastní školní kuchyň s jídelnou.

Další informace poskytneme

  • na výstavě Schola Pragensis 22.–24. 11. 2018
  • ve škole na akci GIS Day 10. 11. 2018 od 9.00 do 13.00 hod.
  • ve škole při dnech otevřených dveří 9. 10. 2018, 27. 11. 2018, 22. 1. 2019 od 16.30 hod. a 26. 1. 2019 od 9.00 do 13.00 hod.
  • ve škole při projektových dnech pořádaných pro třídy žáků ZŠ
logo
Pod Táborem 300/7, Praha 9
tel.: 284 823 470
spszem@spszem.cz
www.spszem.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 638404

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geodézie a katastr nemovitostí
36-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 66/36 ČJ, M  ANO NE
   
Zkrácené studium:
Geodézie a katastr nemovitostí; Dálková; MAT
36-46-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
30 20/20   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 9. 10. 2018, 27. 11. 2018 a 22. 1. 2019 vždy od 16:30 hod., dále 10. 11. 2018 a 26. 1. 2019 od 9:00 do 13:00 hod. Škola poskytuje všeobecné vzdělání na úrovni úplného středoškolského vzdělání a odborné vzdělání. Součástí výuky jsou praxe – měření v terénu, práce na počítačích a ve specializovaných učebnách s nejmodernějšími přístroji a pomůckami (GPS, totální stanice, digitální nivelační přístroje atd.). Pro žáky pořádáme přednášky a exkurze. Od 3. ročníku žáci volí zaměření studia – Geodézie nebo Geografické informační systémy. Pro přihlášku ke studiu je nutné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti. Zázemí pro sport – vlastní hřiště, tělocvična a posilovna. K výuce cizích jazyků – jazykové učebny a cizojazyčná knihovna. Pro zájemce o kulturu – žákovská knihovna a Klub mladého diváka.nahoru