Zavřít

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.Obor: Multimediální tvorbaOborová skupina: Školy umělecké

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Multimediální tvorba 82-41-M/17 Maturitní zkouška 4 roky 42 159/57 PO, TZ NE ANO
Školné: 20 000 Kč

Detail oboru se statistickými informacemi

Jaké byly šance na přijetí v minulých letech? Jak úspěšní byli studenti u maturit?

Nahlédněte, jaké informace můžete získat?

Pro zakoupení statistických informací se přihlaste
Nákupem za 1 kredit získáte přístup ke statistickým informacím o jednom vybraném oboru u jedné školy po dobu 12 měsíců od zakoupení.
Aktualizace: každoročně v X. měsíci
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o.