Zavřít

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Cena za ubytování v DM zahrnuje celodenní stravování ve vlastní školní jídelně, pro ostatní studenty je cena oběda 37 Kč. Škola má vlastní autoškolu a svářečskou školu.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 2900  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 12/12 Statistika ČJ, M ANO NE
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 28/28 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 36/36 Statistika ANO NE
Truhlář (Výroba nábytku) 33-56-H/01 Výuční list3 roky 30 18/18 Statistika ANO NE
Zahradník (Aranžování a úprava zahrad) 41-52-H/01 Výuční list3 roky 30 11/11 Statistika ANO ANO
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Výuční list3 roky 30 27/27 Statistika ANO NE
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 30 19/19 Statistika ANO ANO
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list3 roky 20 6/ Statistika ANO NE
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list3 roky 20 15/15 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v denní formě vzdělávání. Absolventi najdou uplatnění v autoopravárenství, v zemědělství, v chemickém a potravinářském průmyslu, ve skladech a v truhlárnách. Zřizovatelem je Ústecký kraj.

Vybavení školy

Počítačové učebny, nové chemické laboratoře, nově vybavené odborné učebny, knihovna, jídelna, vlastní autoškola, moderně vybavené svářecí dílny, vlastní domov mládeže, přístup na internet.

Po splnění povinné devítileté školní docházky škola nabízí tyto obory:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, ŠVP Aplikovaná chemie
 • 39-41-L/01 Autotronik, ŠVP Autotronik

Obory vzdělání s výučním listem

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Automechanik
 • 33-56-H/01 Truhlář, ŠVP Truhlář – výroba nábytku
 • 41-52-H/01 Zahradník, ŠVP Zahradník – aranžování a úprava zahrad
 • 41-55-E/01 Opravářské práce, ŠVP Opravářské práce
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, ŠVP Opravář zemědělských strojů
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, ŠVP Kuchařské práce
 • 66-53-H/01 Operátor skladování, ŠVP Operátor skladování

Organizace výuky

Teoretická výuka probíhá na dvou budovách v Lovosicích, odborný výcvik pro obor Zahradník na pracovišti v Litoměřicích. Odborný výcvik autoopravárenských, zemědělských a truhlářských oborů žáci absolvují na pracovišti ve Vrbičanech.

Aktivity školy

Účast na odborných soutěžích, spolupráce na akcích místních organizací (květinová výzdoba, rauty), projekty na podporu odborných kompetencí učitelů a žáků, spolupráce s partnery školy (Lovochemie, Preol Lovosice) a členství v profesních organizacích (Svaz květinářů a floristů ČR).

Absolvování kurzů v průběhu studia

Kurzy k získání řidičského oprávnění skupin B, C, T, svářečské kurzy (metoda 111 a 135) – vše dle oborů vzdělání, možnost kurzu na vysokozdvižný vozík.

logo
Osvoboditelů 1/2, Lovosice
tel.: 416 532 883, 725 319 735
sekretariat@soslovo.cz
www.soslovo.cz
Zobrazit více