Zavřít

Pomaturitní studium jazyků dle Vyhlášky 322/2005 Sb

Specifika jednoletého pomaturitnho kurzu:

  • denní studium po dobu jednoho školního roku
  • výuka nejméně čtyři vyučovací hodiny denně
  • nejvyšší počet účastníků v kurzu (skupině) je 18

Posluchači těchto kurzů, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považováni za žáky střední nebo vysoké školy. Výhodou tohoto typu studia je skutečnost, že studenti jsou chápáni jako řádně studující - stát za ně hradí zdravotní a sociální pojitění, jejich rodiče mohou pobírat přídavek na dítě apod.

Školy, které jsou oprávněny k pořádání těchto jednoletých pomaturitních kurzů, uvádí Příloha č. 1 Vyhlášky 322/2005 Sb. Tyto školy naleznete také vč. veškerých kontaktů a studijní nabídky na našem portálu - viz přehled.