Zavřít

PPP Brno, Zachova

Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení zřízené jako příspěvková organizace JMK. Poskytuje a zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem od 3 let do dokončení vzdělání na SŠ a VOŠ, jejich rodičům resp. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

V rámci hlavní náplně provádí tyto činnosti dle přílohy vyhlášky č. 72/2005 Sb. (v platném znění)

Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

 • zjišťování předpokladů pro školní docházku, skup. a indiv. psychologická a spec. pedagogická diagnostika školní zralosti
 • individuální psych. a spec. pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch učení a chování, se vzdělávacími problémy a žáků neprospívajících
 • individuální a skupinová psychologická a speciálně pedagogická diagnostika včetně volby další školy či povolání
 • diagnostika sociálního klimatu a rizikového chování v třídních kolektivech jako podklad pro tvorbu programů prevence rizikového chování
 • metodické vedení pedagogů a rodičů
 • poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků ZŠ, SŠ a VOŠ, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 • koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, školních metodiků prevence v ZŠ a SŠ dalších ped. prac. škol
 • příprava podkladů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci poradenské péče

 • provádíme také identifikaci mimořádného nadání

V rámci doplňkové činnosti

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programů akreditovaných MŠMT ČR
 • tvorba, tisk, prodej a distribuce metodických materiálů, pronájem prostor, nadstandardní odborné služby, lektorská činnost

Pracoviště PPP v Brně

Zachova 1 – sídlo ředitelství, odd. MŠ, ZŠ, SŠ (B-m), tel.: 543 245 914–6, e-mail: zachova@pppbrno.cz

Hybešova 15 – fakturační adresa, odd. MŠ, ZŠ, SŠ (B-v), tel.: 543 426 080, e-mail: hybesova@pppbrno.cz

Kohoutova 4 – předškolní oddělení, MŠ, ZŠ, SŠ (B-m), tel.: 545 223 379–80, 548 221 400, e-mail: kohoutova@pppbrno.cz

Lomená 44 – odd. MŠ, ZŠ, SŠ (B-m i B-v), tel.: 541 424 580, e-mail: lomena@pppbrno.cz

Sládkova 45 – Poradenské centrum pro prevenci rizikových jevů (B-m i B-v), tel.: 548 526 802, e-mail: sladkova@pppbrno.cz

Linka centrálního objednávání: 541 422 822 (provoz denně 8.00–13.00 hod.), formulář žádosti též na www stránkách.

Poradenská péče v rámci vyhlášky 72/2005 Sb. je bezplatná, včetně péče o žáky-cizince, pouze další vzdělávání pedagogů a některé metodické materiály v rámci doplňkové činnosti jsou poskytovány za úplatu.

logo
Zachova 561/1, Brno
tel.: 543 245 914–6
poradna@pppbrno.cz
www.pppbrno.cz