objednat tištěnou publikaci

Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem SJZ, Plzeň

Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem SJZ, Plzeň
Poštovní adresa: sady 5. května 85/42, 301 00 Plzeň
Telefon: 378 010 010
Email: sjs@kcvjs.cz
WWW: www.kcvjs.cz
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 49774191

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

Nabízí studium v jednoletých pomaturitních intenzivních jazykových kurzech.

Jednoleté pomaturitní intenzivní jazykové kurzy probíhají od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, denně 4 vyučovací hodiny. Předmětem studia je jeden hlavní jazyk (angličtina nebo němčina) v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně. Pro zájemce nabízíme jako bonus zdarma studium nepovinného volitelného vedlejšího jazyka v odpoledních hodinách (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština) o 2–4 vyučovacích hodinách týdně. Studenti hlavního jazyka jsou rozděleni na základě výsledků vstupního rozřazovacího testu do tříd s odpovídající jazykovou úrovní.

Ke studiu se přijímají uchazeči s úplným středním vzděláním. Maturanti, kteří maturují v roce 2019, mají výhody středoškolského studenta (úlevy na daních pro rodiče, dávky státní sociální podpory, stát hradí zdravotní pojištění apod.). Přijímají se i starší absolventi (bez těchto výhod).

Výukový program je přizpůsoben úrovni jednotlivých tříd tak, aby studenti s vysokou vstupní úrovní mohli během nebo po ukončení studia složit státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní jazykovou zkouškuanglického či německého jazyka. I studenti s nižší vstupní znalostí jazyka budou připravováni na mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně. Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit své jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání. Po úspěšném ukončení jednoletého intenzivního pomaturitního jazykového kurzu vydá KCVJŠ Plzeň absolventovi osvědčení a při složení státních či mezinárodních zkoušek příslušná vysvědčení.

KCVJŠ Plzeň pořádá jako jediná organizace v Plzeňském kraji jak státní jazykové zkoušky, tak i mezinárodní jazykové zkouškyangličtiny a z němčiny.

Našim studentům nabízíme prodej učebnic za zvýhodněné ceny, služby knihovny a studovny s připojením na internet zdarma, počítačem podporovanou výuku.

Přihlásit se můžete osobně na studijním oddělení KCVJŠ Plzeň v sadech 5. května 42 (přízemí vlevo). Studijní oddělení otevřeno každé pondělí a čtvrtek od 9.30 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.30 hod. a každou středu od 9.00 do 12.00 hod. nebo on-line na www.kcvjs.cz.

logo
sady 5. května 85/42, Plzeň
tel.: 378 010 010
sjs@kcvjs.cz
www.kcvjs.cz
nahoru
nápověda

Vyučované jazyky:

Vyučované jazyky Typ kurzu Možnosti ukončení studia Roční školné
Angličtina  DK  SJZ, KET, PET, FCE, CAE   
Angličtina  PM (P)      
Angličtina  PZ (P)   SJZ, KET, PET, FCE, CAE   
Angličtina  F, I, VK (P)   OZZJ   
Angličtina  O  AB, MZ   
Angličtina  JK  SJZ, KET, PET, FCE, CAE  21200 Kč
Němčina  DK  SJZ, ZD, GD, MD, OD   
Němčina  PZ (P)   SJZ, ZD, GD, MD, OD   
Němčina  PM (P)      
Němčina  O  AB, MZ   
Němčina  F, I, VK (P)   OZZJ   
Němčina  JK  SJZ, ZD, GD, MD, OD  21200 Kč