Zavřít

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Kontakty na školu

Vyučované jazyky

Vyučované jazyky Typ kurzu Možnosti ukončení studia Roční školné
Angličtina JK SJZV , SJZZ 24 800 Kč
Angličtina + Němčina JK SJZZ 24 800 Kč

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. V současné době je nedílnou součástí školy také Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Obory vzdělání VOŠz

  • Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia
  • Diplomovaná dětská sestra – denní forma studia
  • Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma studia
  • Diplomovaný zdravotní laborant – denní forma studia
  • Diplomovaný zubní technik – denní forma studia
  • Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma studia

Vyšší odborné studium je tříleté, uzavřené absolutoriem a obhajobou absolventské práce. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista – DiS.

Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná dětská sestra nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál pracující bez odborného dohledu. Odborná praxe studentů je zajišťována ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče.

Absolventi oboru Diplomovaný farmaceutický asistent jsou zaměstnáni na různých farmaceutických pracovištích (lékárnách, laboratořích, při výrobě a kontrole léčiv apod.).

Absolventi oboru Diplomovaný zdravotní laborant se uplatní na specializovaných pracovištích klinických laboratoří.

Absolventi oboru Diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka nachází uplatnění na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik, v soukromých zubních ordinacích a laboratořích. Zubní technici se dále mohou uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Jazyková škola

  • Denní pomaturitní studium (angličtina, kombinace angličtina-němčina)
  • Jazykové vzdělávací kurzy (v jazyce anglickém, německém, francouzském, ruském, italském, španělském i českém – pro cizince)

Denní pomaturitní studium nabízí intenzivní vzdělávání v cizím jazyce (20 hodin týdně) a zachová posluchači status studenta. V rámci pomaturitního studia mohou posluchači složit státní jazykovou zkoušku. Kromě kurzů pro veřejnost nabízí jazyková škola kurzy pro žáky základních škol a nižších stupňů gymnázií s označením „teen“, kurzy pro posluchače zralého věku a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám i státním jazykovým zkouškám. Přijímací zkoušky se do kurzů jazykové školy nekonají. Úroveň jednotlivých posluchačů, pro doporučení vhodného kurzu, je stanovena na základě vstupního rozřazovacího testu a pohovoru. Posluchači mají možnost absolvovat ukázkovou hodinu zdarma. V průběhu školního roku je možný přestup v rámci jednotlivých kurzů.

Škola umožňuje studentům VOŠz i JŠ ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně. Studentům je nabízena řada možností ke zvýšení odborné kvalifikace i využití volného času, např. masérský kurz, kroužek první pomoci, jazykové kurzy, sportovní kroužky, autoškola, dobrovolnictví. Studenti také zajišťují zdravotní dozor na řadě kulturních i sportovních akcí.

logo
Pöttingova 624/2, Olomouc
tel.: 585 704 111, 585 704 114
sekretariat@epol.cz
www.epol.cz
Zobrazit více