Zavřít

Jak se připravit k přijímacím zkouškám?

 1. Zjistěte si včas, kolik toho umíte a co všechno ještě neumíte
  V první řadě je důležité ujasnit si, co je k samotné zkoušce skutečně potřebné. To vyplývá především z požadavků školy, pro kterou jste se rozhodli. Stejně tak je důležité udělat si „pořádek“ ve svých vědomostech, zmapovat své silné a slabé stránky. Dobrým ukazatelem „dostatečnosti“ vašich vědomostí mohou být ukázky přijímacích zkoušek z minulých let nebo porovnávací testy.
 2. Udělejte si plán přípravy a průběžně kontrolujte jeho dodržování
  Vypracujte si plán přípravy: u každého tématu si stanovte, od kdy do kdy se jím budete zabývat. Je lépe začínat těmi tématy, která vám jdou nejméně nebo kde máte největší mezery. Ujasněte si také způsob ověřování svých znalostí, nezapomeňte si vyhradit čas na opakování.
 3. Vyberte si nejvhodnější učební materiály
  Rozhodně se vyplatí při přípravě kombinovat různé informační zdroje: učebnice, sešity, ukázky přijímacích zkoušek, různé druhy cvičných a porovnávacích testů, internetové kurzy, srovnávací zkoušky, přijímačky nanečisto a další.
 4. Připravujte se systematicky, učte se efektivně
  Když vaše příprava nebude mít systém, ztratíte učením spoustu času zbytečně. Udržet v přípravě řád vám může pomoci dobrá učebnice, návštěva kurzů, rodiče, domácí učitel. Dobrým pomocníkem jsou i internetové kurzy, ve kterých stále víte, kolik jste toho již zvládli a co ještě zbývá, pokrok se snadno kontroluje a navíc si sami určujete tempo přípravy. S učením to nepřehánějte, učte se raději častěji po menších částech.
 5. Průběžně si ověřujte, co jste se již naučili
  Budete-li v průběhu studia zjišťovat, co umíte a co ještě ne, budete klidnější a zároveň si dokážete efektivně rozvrhnout síly i čas.
 6. Natrénujte si zkouškovou situaci
  Častou příčinou selhání u zkoušek bývá tréma a nervozita. Proto je dobré zúčastnit se cvičných zkoušek. Díky těmto „přijímačkám nanečisto“ si otestujete své znalosti a vědomosti a zároveň si vyzkoušíte, jak na vás působí cizí prostředí a vypjatá atmosféra. To pak může být v momentu, kdy o přijetí či nepřijetí rozhodují jen desetiny bodu, podstatnou výhodou.