Zavřít

Vyšší odborná škola Praha, s. r. o.

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Kybernetická bezpečnost 26-47-N/26 Denní 3 roky NE NE
Ukončení:  Absolutorium
Kybernetická bezpečnost 26-47-N/26 Kombinovaná 3 roky NE NE
Ukončení:  Absolutorium
Veterinářství 43-31-N/04 Denní 3 roky ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Veterinářství 43-31-N/04 Kombinovaná 3 roky ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky NE NE
Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky NE NE
Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky NE NE
Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinovaná 3 roky NE NE
Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola Praha, s. r. o.

VOŠ Praha připravuje výhradně na státem regulované povolání v tříletém studiu, které je možno absolvovat v denní nebo kombinované formě. Studium je určeno maturantům a je ukončeno absolutoriem a obhajobou absolventské práce a absolvent obdrží titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Absolvent oboru Veterinářství bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči.

Podobně pak obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka.

Obor Kybernetická bezpečnost. Cílem studia je získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografii a její aplikace.

Studovat lze také na naší sesterské VOŠ v Plzni obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Sociální práce.

Studium patří podle evropské klasifikace do terciárního vzdělávání, spadá do klasifikace ISCED 5 a je tedy ekvivalentní bakalářským studijním programům v zahraničí.

Studovat můžete v rámci denního studia s výhodami studenta nebo kombinovaně odkudkoli z ČR.

Nabízíme studentům praxi.

logo
Politických vězňů 1419/11, Praha
tel.: 733 651 644
prague@colleges.cz
www.praha-vos.cz
Zobrazit více