Zavřít

Vyšší odborná škola PRIGO Plzeň, s. r. o.

Kontakty na školu
 • U Borského parku 2887/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
 • plzen@prigo.cz
 • 731 444 233
 • www.plzen-prigo.cz
 • Mgr. Eliška Vokálová
  ředitel/ka
 • Zřizovatel: Soukromý
  Zaměření: Humanitní, Pedagogické
  IČ: 27910342

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 2. 4. 2023. Praxe. Erasmus+. Sesterská VOŠ Olomouc a VOŠ Ostrava. Jsme součástí škol PRIGO, které mají nenahraditelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoli jako prostředek k dosažení jiných cílů.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování 2000  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veterinářství 43-31-N/04 Denní 3 roky 40 50 / 40 ANO NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Veterinářství 43-31-N/04 Kombinovaná 3 roky 40 81 / 40 ANO NE
Školné:  14 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 40 79 / 40 NE NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky 80 132 / 80 NE NE
Školné:  14 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky 15 20 / 15 NE NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinovaná 3 roky 10 12 / 10 NE NE
Školné:  14 900 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy v České republice a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, sociální nebo zdravotnické obory. Působí v Ostravě, Olomouci, Plzni, Havířově, Šumperku, Bruntále a Novém Jičíně. Každý student oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra obdrží iPad.

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Absolvent oboru Veterinářství bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči.

Absolventi oborů Diplomovaná dětská sestraDiplomovaná všeobecná sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Podobně pak obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka.

Obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Absolvent se uplatní ve všech typech lékáren, v prodejnách léčivých rostlin a zdravotnických potřeb, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, apod.

Obor Kybernetická bezpečnost. Cílem studia je získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografii a její aplikace.

Absolventi oboru Obecně právní činnost budou vybaveni širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění v profesích, kde je podmínkou znalost právních norem v ekonomických souvislostech.

Studovat můžete v rámci denního studia s výhodami studenta nebo kombinovaně odkudkoli z ČR.

Nabízíme studentům praxi.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
Blažejské náměstí 84/9, Olomouc
U Borského parku 2887/27, Plzeň
www.prigo.cz
module
Zobrazit více