Zavřít

EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Plzeň, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 14. 4. 2024. Praxe. Erasmus+. Sesterská EUROPEAN COLLEGE, VOŠ Praha.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování 2000  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veterinářství 43-31-N/04 Denní 3 roky 40 20 / 12 ANO NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Veterinářství 43-31-N/04 Kombinovaná 3 roky 40 20 / 11 ANO NE
Školné:  19 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 40 100 / 41 NE NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky 40 60 / 27 NE NE
Školné:  19 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky 15 12 / 10 NE NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinovaná 3 roky 10 10 / 2 NE NE
Školné:  19 900 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Plzeň, s. r. o.

EUROPEAN COLLEGE, VOŠ Plzeň připravuje výhradně na státem regulované povolání v tříletém studiu, které je možno absolvovat v denní nebo kombinované formě. Studium je určeno maturantům a je ukončeno absolutoriem a obhajobou absolventské práce a absolvent obdrží titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Absolvent oboru Veterinářství bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči.

Podobně pak obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka.

Studovat lze také na naší sesterské EUROPEAN COLLEGE, VOŠ v Praze obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Kybernetická bezpečnost, Sociální práce.

Studium patří podle evropské klasifikace do terciárního vzdělávání, spadá do klasifikace ISCED 5 a je tedy ekvivalentní bakalářským studijním programům v zahraničí.

Studovat můžete v rámci denního studia s výhodami studenta nebo kombinovaně odkudkoli z ČR.

Nabízíme studentům praxi.

logo
Lidická 517/1, Plzeň
tel.: 731 444 233
pilsen@colleges.cz
www.colleges.cz
Zobrazit více