objednat tištěnou publikaci

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Poštovní adresa: Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5
Telefon: 251 115 414
Email: ssuar@ssuar.cz
WWW: www.ssuar.cz
Zaměření školy: Umělecké
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 14891263

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-N/09
Denní
3 roky
20 0/0    5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium