Zavřít

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování 2000  Kč/měsíc
  • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Konzervace a restaurování užité malby a kresby 82-42-N/10 Denní 3 roky 20 18 / 16 TZ ANO NE
Školné:  5 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva 82-42-N/11 Denní 3 roky 20 20 / 17 TZ ANO NE
Školné:  5 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Škola má více než sedmdesátiletou tradici v řemeslném a uměleckém vzdělávání. Připravuje absolventy VOŠ k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné konzervátorské a restaurátorské práci na objektech kulturního dědictví.

Student získá praktické dovednosti v oblasti konzervování a restaurování dřevěných památek nebo konzervování a restaurování užité malby a kresby. Jedná se o odborné ošetřování historických památek, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí. Studenti provádí odborný průzkum uměleckých a uměleckořemeslných děl, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou obrazy či předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše včetně zpracování zpráv a dokumentace.

Vzdělávací programy

  • 82-42-N/10 Konzervace a restaurování užité malby a kresby
  • 82-42-N/11 Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva

Škola spolupracuje s mnoha konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, studenti se prakticky učí v terénu přímo na objektech památkové péče. Absolventi se uplatní jako konzervátoři, restaurátoři, znalci problematiky dobových interiérů a jejich vybavení, správci depozitářů či kurátoři sbírek v kulturních institucích spravujících ve svých fondech výtvarné práce či uměleckořemeslné práce ze dřeva.

logo
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 (sídlo školy)
Pod Táborem 55/3, Praha 9 (budova VOŠ)
tel.: 606 081 835
ssuar@ssuar.cz
www.ssuar.cz
Zobrazit více