objednat tištěnou publikaci

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Poštovní adresa: Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5
Telefon: 251 115 414
Email: ssuar@ssuar.cz
WWW: www.ssuar.cz
Zaměření školy: Umělecké
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 14891263

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Škola má více než šedesátiletou tradici v řemeslném vzdělávání. Vzdělávací programy VOŠ navazují na obory středního odborného vzdělávání v oblasti nábytkářství a uměleckého zpracování dřeva.

Škola připravuje absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné konzervátorské a restaurátorské práci na objektech kulturního dědictví. Student získá praktické dovednosti v oblasti konzervování a restaurování dřevěných památek – odborné ošetření předmětů ze dřeva nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí.

Studenti provádí odborný průzkum uměleckořemeslných děl ze dřeva, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše včetně zpracování zpráv a dokumentace.

Škola spolupracuje s mnoha konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, studenti se prakticky učí v terénu přímo na objektech památkové péče. Absolventi se uplatní jako konzervátoři, restaurátoři, znalci problematiky dobových interiérů a jejich vybavení, správci depozitářů či kurátoři sbírek v kulturních institucích spravujících ve svých fondech uměleckořemeslné práce ze dřeva.

logo
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 (sídlo školy)
Pod Táborem 55/3, Praha 9 (budova VOŠ)
tel.: 251 115 414, 211 153 338
ssuar@ssuar.cz
www.ssuar.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva (Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva)
82-42-N/09
Denní
3 roky
20    TZ   
Ukončení studia: Absolutorium