Zavřít

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva (Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva) 82-42-N/09 Denní 3 roky TZ ANO NE
Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Škola má více než šedesátiletou tradici v řemeslném vzdělávání. Vzdělávací programy VOŠ navazují na obory středního odborného vzdělávání v oblasti nábytkářství a uměleckého zpracování dřeva.

Škola připravuje absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné konzervátorské a restaurátorské práci na objektech kulturního dědictví. Student získá praktické dovednosti v oblasti konzervování a restaurování dřevěných památek: odborné ošetření předmětů ze dřeva nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí.

Studenti provádí odborný průzkum uměleckořemeslných děl ze dřeva, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou předměty ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše včetně zpracování zpráv a dokumentace.

Škola spolupracuje s mnoha konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, studenti se prakticky učí v terénu přímo na objektech památkové péče. Absolventi se uplatní jako konzervátoři, restaurátoři, znalci problematiky dobových interiérů a jejich vybavení, správci depozitářů či kurátoři sbírek v kulturních institucích spravujících ve svých fondech uměleckořemeslné práce ze dřeva.

logo
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 (Sídlo školy)
Pod Táborem 55/3, Praha 9 (Budova VOŠ)
tel.: 251 115 414, 211 153 338
ssuar@ssuar.cz
www.ssuar.cz
Zobrazit více