objednat tištěnou publikaci

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.
Poštovní adresa: Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava
Telefon: 720 967 901
Email: info@szs.agel.cz
WWW: szs.agel.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 02560739

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická poskytuje jak středoškolské, tak vyšší odborné vzdělání. Škola sídlí v Ostravě a jejím zřizovatelem je společnost AGEL a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

Ve školním roce 2020/2021 budeme nabízet studium na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra (kód oboru 53-41-N/1.), a to v denním 3letém a dálkovém 3,5letém studiu.

Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna nabídnout všem svým studentům pracovní uplatnění v průběhu i po dokončení studia. Výhodou studia na naší škole je také stipendijní program skupiny AGEL, do kterého se mohou studenti zapojit.

Absolventi tohoto oboru jsou oprávněni užívat označení odbornosti Diplomovaná všeobecná sestra s titulem diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem.

Absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči. Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti a podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta.

Odborná výuka probíhá také v učebnách modelujících nemocniční prostředí vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů. Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 12. 12. 2019 a 9. 1. 2020 vždy od 14.00 hodin, nebo po telefonické domluvě kterýkoli všední den. Aktuální informace naleznete také na webových stránkách školy.

logo
Antošovická 107/55, Ostrava
tel.: 720 967 901
info@szs.agel.cz
szs.agel.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
30 15/12    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium