Zavřít

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

Pobočka Český Těšín, Slovenská 1911/1, 737 01 Český Těšín. Pobočka Přerov, nám. Přerovského povstání 2804/2, 750 02 Přerov.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 60 42 / 18 ANO NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 60 133 / 65 ANO NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická poskytuje jak středoškolské, tak vyšší odborné vzdělání od roku 2017 v Moravskoslezském i Olomouckém kraji. Zřizovatelem školy je společnost AGEL a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

Ve školním roce 2024/2025 budeme nabízet studium na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra (kód oboru 53-41-N/1.), a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra bude možné ve škole v Ostravě, Českém Těšíně a v Přerově. Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou oprávněni užívat titul diplomovaný specialista (DiS). Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení – jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči. Diplomovaná všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje, popřípadě zajišťuje, ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti a podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.

Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna nabídnout všem svým studentům pracovní uplatnění v průběhu i po dokončení studia. Výhodou studia na naší škole je také stipendijní program skupiny AGEL, do kterého se mohou studenti zapojit.

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta.

Odborná výuka probíhá také v učebnách simulujících nemocniční prostředí vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů. Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.

Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě je možné školu navštívit kterýkoli všední den. Bližší a aktuální informace o možnostech studia najdou zájemci na webových stránkách školy.

logo
Antošovická 107/55, Ostrava
Slovenská 1911/1, Český Těšín
tel.: 720 967 901
info@szs.agel.cz
szs.agel.cz

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o. (pobočka Přerov)

Nová AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově se poprvé otevřela studentům v září 2021. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická poskytuje jak středoškolské, tak vyšší odborné vzdělání od roku 2017 v Moravskoslezském i Olomouckém kraji. Zřizovatelem školy je společnost AGEL a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově umožňuje studium v oboru Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.), a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou oprávněni užívat titul diplomovaný specialista (DiS). Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči. Diplomovaná všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje, popřípadě zajišťuje, ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti a podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.

Škola sídlí v centru města na náměstí Přerovského povstání 2804/2, přímo naproti Galerie Přerov. Myšlenka založit školu v Přerově vznikla u vedení společnosti AGEL, která je zřizovatelem školy. Hlavním impulsem byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku, který chce AGEL aktivně řešit. Záměr byl záhy podpořen vedením města Přerov, Olomouckým krajem a také olomouckým arcibiskupstvím.

Výhodou studia na naší škole je také stipendijní program skupiny AGEL, do kterého se mohou studenti zapojit. Díky zázemí nemocnic skupiny AGEL v kraji může škola žákům zajistit nadstandardní odbornou praxi už od samého začátku studia, ale také možnost zaměstnání. Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta.

Odborná výuka probíhá také v učebnách simulujících nemocniční prostředí vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů. Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.

Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě je možné školu navštívit kterýkoli všední den. Bližší a aktuální informace o možnostech studia najdou zájemci na webových stránkách školy.

logo
nám. Přerovského povstání 2804/2, Přerov
tel.: 724 868 302
info@szs.agel.cz
szs.agel.cz
Zobrazit více