Zavřít

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

Pobočka Český Těšín, Slovenská 1911/1, 737 01 Český Těšín, vosct.szs.agel.cz. Pobočka Přerov, nám. Přerovského povstání 2804/2, 750 02 Přerov, vospr.szs.agel.cz.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 1200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 60 65 / 35 ANO NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 60 129 / 48 ANO NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická poskytuje jak středoškolské, tak vyšší odborné vzdělání. Škola sídlí v Ostravě a jejím zřizovatelem je společnost AGEL a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

Ve školním roce 2022/2023 budeme nabízet studium na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra (kód oboru 53-41-N/1.), a to v denní 3leté a kombinované 3,5leté formě studia. Studovat obor Diplomovaná všeobecná sestra bude možné ve škole v Ostravě, v Českém Těšíně a v Přerově.

Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna nabídnout všem svým studentům pracovní uplatnění v průběhu i po dokončení studia. Výhodou studia na naší škole je také stipendijní program skupiny AGEL, do kterého se mohou studenti zapojit.

Absolventi tohoto oboru jsou oprávněni užívat označení odbornosti Diplomovaná všeobecná sestra s titulem diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem.

Absolvent studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují, ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti a podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta.

Odborná výuka probíhá také v učebnách simulujících nemocniční prostředí vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů. Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 9. 12. 2021 a 13. 1. 2022 vždy od 14.00 do 17.00 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě kterýkoli všední den. Aktuální informace naleznete také na webových stránkách školy.

logo
Antošovická 107/55, Ostrava
Slovenská 1911/1, Český Těšín
nám. Přerovského povstání 2804/2, Přerov
tel.: 720 967 901
info@szs.agel.cz
szs.agel.cz

Pracoviště Přerov

Nová AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická nabízí denní i kombinovanou formu studia. V září 2021 proběhlo otevření nové AGEL Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická poskytuje jak středoškolské, tak vyšší odborné vzdělání. Škola sídlí v Ostravě a jejím zřizovatelem je společnost AGEL a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově umožňuje studium v oboru Diplomovaná všeobecná sestra a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Škola sídlí v budově bývalé přerovské „zdravky“ na náměstí Přerovského povstání 2804/2, jejímž vlastníkem je město Přerov. Myšlenka založit školu v Přerově vznikla před třemi lety u vedení společnosti AGEL, která je zřizovatelem školy. Impulsem byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku, který chce AGEL aktivně řešit. Záměr byl záhy podpořen vedením města Přerov, Olomouckým krajem a také olomouckým arcibiskupstvím.

Budova školy prošla velkou modernizací. Po ukončení všech prací je budova připravena pojmout v rámci výuky na VOŠ celkem šest kmenových tříd, včetně odborných učeben a samozřejmě dalších prostor pro zázemí školy. Školní rok 2021/2022 byl zahájen s jednou třídou v denní a jednou v kombinované formě studia. Do každé třídy bylo přijato dvacet studentů. Pro studenty je také připraven stipendijní program, který studentům nabízí až 4 800 Kč měsíčně při závazku následného pracovního poměru ve vybraném zdravotnickém zařízení skupiny AGEL na tři roky. Čerpání stipendia je však zcela dobrovolné. Díky zázemí nemocnic skupiny AGEL v kraji může škola žákům zajistit nadstandardní odbornou praxi už od samého začátku studia, ale také možnost zaměstnání.

Společnost AGEL má s provozováním zdravotnických škol bohaté zkušenosti. První pobočku AGEL Střední zdravotnické školy otevřela v roce 2017 v Ostravě a o rok později v Českém Těšíně. Za pouhé čtyři roky se škola rozrostla z původních 90 žáků na téměř 430 studentů a postupně kromě středoškolského studia nabídla i studijní obory navazující. Vyšší odborná škola zdravotnická v Přerově je tedy prvním pracovištěm v Olomouckém kraji, ale třetím celkově.

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 14. 3. 2022 a 18. 4. 2022 vždy od 14.00 do 17.00 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě kterýkoli všední den.

Bližší informace o možnostech studia najdou zájemci na webových stránkách školy.

logo
nám. Přerovského povstání 2804/2, Přerov
tel.: 720 967 901
pavlina.buluskova@szs.agel.cz
szs.agel.cz
Zobrazit více