Zavřít

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 20 44 / 37 DZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra (Pokusné ověřování DVS) 53-41-N/11 Denní 2 roky 0 0 / 0 DZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 20 27 / 24 DZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Jediná VOŠ v Pardubickém kraji, která nabízí zájemcům o studium vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra. Připravuje studenty pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pro činnosti v oblasti péče o zdraví, prevence a péče o nemocné v různých klinických oborech.

Absolvent získá titul diplomovaný specialista – DiS. Uplatní se jako všeobecná sestra ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízení, ambulantních i lůžkových, v oblasti privátní ošetřovatelské péče, v nemocnicích, v zařízeních sociální péče a služeb. Péči může poskytovat dospělým a dětem od tří let. Obor umožňuje uplatnění na trhu práce EU.

Nabízí studium oboru

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
  • formy studia – denní (3 roky), kombinovaná (3,5 roku), denní/pokusné ověřování (2 roky)
  • pro dívky i chlapce
  • ukončení studia – absolutorium
logo
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 292, 728 596 346
szsuo@szsuo.cz
klementovam@szsuo.cz
www.szsuo.cz
Zobrazit více