objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Poštovní adresa: Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 521 292
Email: szsuo@szsuo.cz
WWW: www.szsuo.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 00498874

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Jediná VOŠ v Pardubickém kraji, která nabízí studentům vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra. Připravuje je pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pro činnosti v oblasti péče o zdraví, prevence a péče o nemocné v různých klinických oborech.

Absolvent získá titul diplomovaný specialista – DiS. Uplatní se jako všeobecná sestra ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízení, ambulantních i lůžkových, v oblasti privátní ošetřovatelské péče, v nemocnicích, v zařízeních sociální péče a služeb. Péči může poskytovat dospělým a dětem od tří let. Obor umožňuje uplatnění na trhu práce EU.

Nabízí studium oboru

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
  • formy studia: denní (3 roky), kombinovaná (3,5 roku), denní/pokusné ověřování (2 roky)
  • pro dívky i chlapce
  • ukončení studia: absolutorium
logo logo
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 292, 728 596 346
szsuo@szsuo.cz
klementovam@szsuo.cz
www.szsuo.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Kombinovaná
3,5 roku
16 1/0 DZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
40 35/14 DZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra (Pokusné ověřování DVS)
53-41-N/11
Denní
2 roky
15 26/21 DZ   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium