objednat tištěnou publikaci

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o.

Poštovní adresa: Brněnská 2386/68, 586 01 Jihlava
Telefon: 567 215 764
Email: jihlava@trivis.cz
WWW: www.trivisjihlava.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 27711234

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Bezpečnost v silniční dopravě
68-42-N/07
Kombinovaná
3 roky
        14000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Bezpečnost v silniční dopravě
68-42-N/07
Denní
3 roky
        19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium