Zavřít

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Škola navazuje na dvacetiletou tradici výuky uměleckých a počítačových oborů ve středoškolském vzdělávání. V rámci středních škol se vypracovala v úspěšnou prestižní instituci, jejíž absolventi získávají velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Výborné uplatnění nacházejí i absolventi uměleckého oboru denního studia VOŠ (většina už během studia).

  • 82-43-N/08 Počítačová umění a design

Obor má tři zaměření studia: audiovize, design, animace.

Výuka je zaměřena na výuku moderních technologií, na uměleckou tvorbu a využití moderních technologií v umění a na praxi. Studenti se zapojují do spolupráce s řadou firem už během studia.

Připravujeme kombinované studium tohoto oboru.

  • 26-41-N/09 Energetika

Obor je orientován na decentrální energetické systémy pro domácnosti, malé a střední firmy, spotřebiče a úložiště energie, obnovitelné zdroje energie, monitorování a automatické řízení soustav. Studenti mohou již v průběhu studia získat profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů, případně další kvalifikace v energetických oborech.

  • 26-47-N/24 Programování

Obor je orientován na informační technologie, robotiku, programování aplikací i webových aplikací, elektrotechniku a automatizaci, algoritmizaci a programování webů.

Absolventi obou oborů 26 získávají kvalifikaci v oboru elektrotechniky podle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Zakončení všech oborů studia absolutoriem na úrovni EQF 6. Obhajoba absolventské práce, odborná zkouška, zkouška z anglického jazyka.

Vybavení školy: Počítačová síť je napojena na Metropolitní síť rychlostí 1000 Mbps. Samozřejmostí je i síť Wi-Fi. Studenti mají vlastní notebooky, na náročnější procesy používají výkonné počítače. Nedílnou součástí studia na škole je začlenění do komunity „kybernetů“, v rámci které dochází ke sdílení zkušeností, navazování kontaktů, které využívají i dlouho po opuštění školy.

Ostatní podmínky pro studenty: Ubytování a celodenní stravování zajištěno v místě školy.

Absolventi středních škol, kteří zvládají moderní technologie, mohou být přijati do vyššího ročníku.

Podrobnosti o výši školného a termíny dnů otevřených dveří hledejte na našich webových stránkách.

Kombinované studium probíhá prezenčně 6x za pololetí (pátek–neděle).

logo
Hradecká 1151/9, Hradec Králové
tel.: 491 114 324
info@kyberna.cz
www.kyberna.cz

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Počítačová umění a design 82-43-N/08 Denní studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium
Energetika 26-41-N/09 Denní studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium
Programování 26-47-N/24 Denní studium 3 roky
Ukončení studia: Absolutorium