objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17
Poštovní adresa: Dušní 900/17, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 333 131
Email: spsdusni@spsdusni.cz
WWW: www.spsdusni.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 61388726

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

VOŠ stavební a SPŠ stavební v Dušní 17 je školou s dlouholetou úspěšnou tradicí.

Pro absolventy gymnázií a středních škol zakončených maturitní zkouškou nabízí vyšší odborné vzdělávání v akreditovaném programu

  • 36-41-N/05 Příprava a realizace staveb
  • 36-41-N/08 Pozemní stavby – Téměř nulové budovy

Studium je ukončeno absolutoriem. Absolvent získá titul diplomovaný specialista (DiS.). Studium probíhá v denní formě a trvá tři roky. Absolventi se dobře uplatní ve státní správě, v developerských společnostech, stavebních podnicích či realitních kancelářích.

Výuka probíhá v rekonstruované a soustavně modernizované budově školy v centru města v dosahu všech prostředků MHD. Všechny učebny jsou vybaveny technikou pro využití IT ve výuce. Škola disponuje velmi kvalitním počítačovým vybavením. Studenti mají k dispozici další multifunkční zařízení včetně velkoformátového plotru pro tisk školních prací.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Podmínkami pro přijetí jsou dosažení středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímacího pohovoru. Přihlášky se podávají na tiskopise „Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole“. Přihláška musí být řádně vyplněna a prospěch v jednotlivých ročnících potvrzený střední školou. Obor vzdělání nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Bližší informace o programu a přihlášku ke studiu najdete na webových stránkách školy v nabídce Pro uchazeče.

Aktuální termíny pro Dny otevřených dveří, pro podání přihlášek a konání pohovorů sledujte na hlavní stránce školy a v nabídce pro uchazeče v sekci VOŠ.

logo
Dušní 900/17, Praha 1
tel.: 222 333 131
spsdusni@spsdusni.cz
www.spsdusni.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Pozemní stavby – téměř nulové budovy
36-41-N/08
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Příprava a realizace staveb
36-41-N/05
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium