objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Poštovní adresa: Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 610 101, 568 610 156
Email: info@szstrebic.cz
WWW: www.szstrebic.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 60418460

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Kombinovaná
3,5 roku
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium