objednat tištěnou publikaci

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271

Poštovní adresa: Hrabákova 271, 261 01 Příbram
Telefon: 326 551 611
Email: sekret@spspb.cz
WWW: www.spspb.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Pedagogické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 61100234

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací
64-31-N/15
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium