Zavřít

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás.

Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, sociální, zdravotnické nebo přírodovědné obory. Po absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Působí v 5 městech (Ostrava, Olomouc, Havířov, Nový Jičín, Bruntál).

VOŠ PRIGO poskytuje nebo pro nejbližší školní rok připravuje vyšší odborné vzdělání v 6 oborech. V současnosti se jedná o výuku oboru Obecně právní činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální práce a Diplomovaná dětská sestra. Pro školní rok 2020/2021 bude otevírat nový obor Diplomovaná všeobecná sestra a obor Veterinářství.

Absolvent oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Obor Obecně právní činnost lze studovat v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, personalista apod.

Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona o sociálních službách.

Obor Diplomovaná dětská sestra, zaměřený na péči o děti, je vhodný zejména pro studenty mající hluboký zájem o práci s dětmi.

Obor Diplomovaná všeobecná sestra. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče.

Obor Veterinářství není v současnosti nabízen na žádné jiné vyšší odborné škole v ČR. Naším primárním cílem je připravit v rámci zákona o veterinární péči absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení.

VOŠ PRIGO je moderní školou, která bere studenty jako partnery a prostřednictvím promyšlené formy mentoringu je začleňuje do výuky.

Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž může dopomoci k získání zahraničního angažmá. PRIGO spolupracuje také s více jak dvacítkou univerzit a škol z celého světa.

Vzhledem k tomu, že VOŠ patří podle Mezinárodní klasifikace vzdělávání (ISCED) do terciárního vzdělávání vysokoškolského typu, je získání diplomu z VOŠ uznatelné minimálně ve všech zemích Evropské unie. Po skončení studia na VOŠ PRIGO je možné rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na sesterské Vysoké škole PRIGO (www.vs-prigo.cz), nebo studovat v zahraničí.

VOŠ PRIGO získala v roce 2019 jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách.

Individuální návštěvu školy je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 989, 734 578 175
vos@prigo.cz
www.vos-prigo.cz
module

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Obecně právní činnost 68-41-N/.. Denní studium 3 roky 40 100 / 60 PS, VZ 0 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Obecně právní činnost 68-41-N/.. Kombinované studium 40 40 / 25 PS, VZ 9900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní studium 3 roky 80 135 / 75 PS, VZ 5900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinované studium 3 roky 80 135 / 75 PS, VZ 14900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Denní studium 3 roky 40 60 / 20 PS, VZ 5900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Kombinované studium 3 roky 40 60 / 20 PS, VZ 14900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní studium 40 60 / 20 PS, VZ 5900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinované studium 40 60 / 20 PS, VZ 14900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Veterinářství 43-31-N/.. Denní studium 40 PS, DZ 5900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Veterinářství 43-31-N/.. Kombinované studium 40 PS, VZ 14900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Doplňkové informace

Výuka oborů Obecně právní činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veterinářství probíhá v Ostravě (Mojmírovců 42, U Haldy 18, Mjr. Nováka 34). Výuka v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra probíhá v Havířově. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v kombinované formě se vyučuje také v Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Sesterská VOŠ PRIGO v Olomouci nabízí také obor Sociální práce nebo Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti se mohou v rámci programu Erasmus+ účastnit zahraničních stáží a výměnných pobytů. Po dokončení studia možnost pokračování v bakalářském (Bc.) a navazujícím magisterském (Ing.) studiu na sesterské Vysoké škole PRIGO. DOD: 24. 4. 2021.