objednat tištěnou publikaci

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Poštovní adresa: Boženy Němcové 482/12, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 327 144
Email: sekretariat@szsmb.cz
WWW: www.szsmb.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00066711

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/51
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium