objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Poštovní adresa: Budějovická 421/10, 391 02 Sezimovo Ústí
Telefon: 381 407 111
Email: cop@copsu.cz
WWW: www.copsu.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 12907731

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Centrum odborné přípravy (COP) patří mezi nejlepší školy jihočeského regionu. Má dlouholetou tradici ve výuce programování, mechatroniky, výpočetní techniky, počítačové grafiky, elektroniky, elektrotechniky, automatizace, robotiky, logistiky a strojírenství. Současně se škola pyšní oceněním ministra školství „Nejlepší vzdělávací instituce České republiky“.

VOŠ nabízí vzdělávací programy

  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – mechatronické systémy
  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – řízení a regulace
  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – energetické systémy

Všechna tři zaměření mají v 1. ročníku studia společný základ a specializaci si student volí až ve vyšších ročnících. Jedná se o ojedinělý vzdělávací program v ČR.

Charakteristika studia

Délka studia – 3 roky (zahájení výuky v září). Forma studia – denní nebo kombinované (víkendové) studium. Podmínky přijetí – maturitní zkouška. Průběh studia – formou přednášek, cvičení a řešení úloh mechatronických systémů (z toho 30 % praxe). Podpora výuky studentů – elektronický systém výuky „Moodle“. Systém hodnocení – kreditní, umožňující na vybraných VŠ přijetí do vyšších ročníků studia. Způsob ukončení – absolutorium, dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Absolvent má právo uvádět za jménem titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v interdisciplinární problematice mechatronických systémů v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizacevýpočetní techniky. Dokáže systematicky postupovat při řešení problémů.

Uplatnění absolventa

U technicky zaměřených nebo obchodních firem, které získávají vzdělané techniky (z oblasti moderní CNC techniky, robotiky, automobilové nebo spotřební techniky) se schopnostmi řešit systémově mechatronické celky. Absolventi mohou být velmi úspěšní v podnikání i dalším specializačním studiu na VŠ. Jsou žádaní pro svoji ojedinělou kvalifikaci v zemích EU.

logo
Budějovická 421/10, Sezimovo Ústí
tel.: 381 407 111, 381 407 201
cop@copsu.cz
www.copsu.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Elektrotechnika – mechatronické systémy
26-41-N/01
Kombinovaná
3 roky
20 10/10    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Elektrotechnika – mechatronické systémy
26-41-N/01
Denní
3 roky
40 2/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium