Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika – mechatronické systémy 26-41-N/01 Denní 3 roky 40 13 / 13 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Elektrotechnika – mechatronické systémy 26-41-N/01 Kombinovaná 3 roky 20 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí „Sezimácká střední“ patří mezi nejkvalitnější školy jihočeského regionu. Má dlouholetou tradici ve výuce programování, mechatroniky, výpočetní techniky, počítačové grafiky, elektroniky, elektrotechniky, automatizace, robotiky, logistiky, strojírenství a ekonomiky.

VOŠ nabízí vzdělávací program

  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – Mechatronické systémy se třemi zaměřeními (mechatronika, informační a řídicí technika, automatizace v energetice). Všechna zaměření mají v 1. ročníku studia společný základ a specializaci si student volí až ve vyšších ročnících.

Charakteristika studia

Délka studia – 3 roky (zahájení výuky v září). Forma studia – denní nebo kombinované studium. Podmínky přijetí – maturitní zkouška. Průběh studia – formou přednášek, cvičení; vše je orientováno na praktickou výuku, pro kterou máme špičkově vybavené odborné učebny (+ praxe v odborné firmě). Podpora výuky studentů – elektronický systém výuky „Moodle“. Systém hodnocení – kreditní. Způsob ukončení – absolutorium, dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Absolvent má právo uvádět za jménem titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v interdisciplinární problematice mechatronických systémů v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizacevýpočetní techniky. Dokáže systematicky postupovat při řešení problémů.

Uplatnění absolventa

U technicky zaměřených nebo obchodních firem, které hledají vzdělané techniky (z oblasti moderní CNC techniky, robotiky, průmyslové automatizace nebo spotřební techniky) se schopnostmi řešit systémově mechatronické celky. Absolventi mohou být velmi úspěšní v podnikání i dalším specializačním studiu na VŠ. Jsou žádaní pro svoji ojedinělou kvalifikaci v zemích EU.

logo
Budějovická 421/10, Sezimovo Ústí
tel.: 381 407 111, 381 407 201
cop@copsu.cz
www.sezimackastredni.cz
Zobrazit více