Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Elektrotechnika – mechatronické systémy 26-41-N/01 Denní 3 roky 40 2 / 0 NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Elektrotechnika – mechatronické systémy 26-41-N/01 Kombinovaná 3 roky 20 10 / 10 NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Centrum odborné přípravy (COP) patří mezi nejlepší školy jihočeského regionu. Má dlouholetou tradici ve výuce programování, mechatroniky, výpočetní techniky, počítačové grafiky, elektroniky, elektrotechniky, automatizace, robotiky, logistiky, strojírenství a ekonomiky se specializací „Řízení sportu“. Současně se škola pyšní oceněním ministra školství „Nejlepší vzdělávací instituce České republiky“.

Vyšší odborná škola nabízí vzdělávací programy

  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – mechatronické systémy
  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – řízení a regulace
  • 26-41-N/01 Elektrotechnika – energetické systémy

Všechna tři zaměření mají v 1. ročníku studia společný základ a specializaci si student volí až ve vyšších ročnících. Jedná se o ojedinělý vzdělávací program v ČR.

Charakteristika studia

Délka studia – tři roky (zahájení výuky v září). Forma studia – denní nebo kombinované (víkendové) studium. Podmínky přijetí – maturitní zkouška. Průběh studia – formou přednášek, cvičení a řešení úloh mechatronických systémů (z toho 30 % praxe). Podpora výuky studentů – elektronický systém výuky „Moodle“. Systém hodnocení – kreditní, umožňující na vybraných VŠ přijetí do vyšších ročníků studia. Způsob ukončení – absolutorium, dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Absolvent má právo uvádět za jménem titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v interdisciplinární problematice mechatronických systémů v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizacevýpočetní techniky. Dokáže systematicky postupovat při řešení problémů.

Uplatnění absolventa

U technicky zaměřených nebo obchodních firem, které získávají vzdělané techniky (z oblasti moderní CNC techniky, robotiky, automobilové nebo spotřební techniky) se schopnostmi řešit systémově mechatronické celky. Absolventi mohou být velmi úspěšní v podnikání i dalším specializačním studiu na VŠ. Jsou žádaní pro svoji ojedinělou kvalifikaci v zemích EU.

logo
Budějovická 421/10, Sezimovo Ústí
tel.: 381 407 111, 381 407 201
cop@copsu.cz
www.copsu.cz
Zobrazit více