objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
Telefon: 417 637 477
Email: skola@vos-sosmost.cz
WWW: www.vos-sosmost.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Humanitní, Pedagogické, Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 49872427

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Škola vznikla k 1. 9. 2009 sloučením dvou původně samostatných škol a stala se tak školou zařazenou do sítě páteřních škol Ústeckého kraje. Od roku 2011 je držitelem certifikátu „Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Škola svojí velikostí a vzdělávací nabídkou patří k základním kamenům sítě škol nejen v okrese Most, ale i v celém Ústeckém kraji. Škola má kapacitu 2 150 žáků a studentů, z toho 860 studentů vyššího odborného vzdělání v denní, dálkové a kombinované formě vzdělávání. Pro vzdělávací činnost slouží dvě funkčně členěné budovy a pro ubytování žáků je k dispozici jeden domov mládeže s kapacitou 135 lůžek a celodenním stravovacím režimem. Vzdělávací programy VOŠ respektují předepsané legislativní normy pro dané oblasti práce a rovněž respektují počty kreditů ECTS v možnosti návazného studia bakalářského typu pro jednotlivé obory vzdělání jak v ČR, tak v EU. Současně je absolvent VOŠ vybaven EUROPASEM v českém a anglickém jazyce. V budovách školy mohou studenti zdarma využívat připojení k Internetu prostřednictvím Wi-Fi. Každý student má možnost získat zdarma po dobu studia licenci Microsoft Office k domácímu použití. Studentům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody v rámci celé Evropy. Škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe a studijní pobyty v zemích EU.

Nabízíme vysoký standard vzdělání a individuální přístup.

Vyšší odborná škola

Druh školy: veřejná

Nabídka oborů

  • 75-32-N/05 Sociálně právní činnost – vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 63-41-N/11 Firemní ekonomika – vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 68-41-N/05 Právní asistence – vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika – vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra – vyšší odborné denní tříleté a kombinované 3,5 roku
  • 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra – vyšší odborné denní tříleté a kombinované tříleté
  • 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut – vyšší odborné denní tříleté a kombinované tříleté

Ukončení studia: absolutorium

Označení: DiS. (diplomovaný specialista)

Vstupní předpoklad: maturitní zkouška

Školné: 2 500 Kč/rok nebo 3 000 Kč/rok podle typu oboru

Absolventi VOŠ mohou ve zkráceném bakalářském studiu získat titul bakalář na vybraných VŠ (PF UJEP Ústí nad Labem, UK Praha, ZČU Plzeň, Metropolitní univerzita Praha, VŠFS, VŠO, UJAK, CEVRO Institut, Vysoká škola hotelová, VŠEM, VŠZSP sv. Alžbety apod.).

Uplatnění absolventů oboru Sociálně právní činnost

Absolvent nachází uplatnění jako diplomovaný sociální pracovník v sociálních službách ve státní a nestátní sféře na pozicích samostatný sociální pracovník, samostatný resocializační pracovník, samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, poradce v sociálních službách, odborný sociální pracovník, odborný resocializační pracovník, koordinátor pečovatelské služby atd.

Uplatnění absolventů oboru Firemní ekonomika

Absolvent se uplatní v referentské či manažerské pozici s převážně ekonomickou náplní práce (finance, účetnictví, marketing, obchod) ve státních, soukromých a neziskových organizacích, v bankovnictví, pojišťovnictví, v auditorské činnosti, ve veřejné správě, ale i jako samostatný podnikatel nebo společník v obchodní korporaci.

Uplatnění absolventů oboru Právní asistence

Absolvent je připraven pro výkon administrativně právních činností pod supervizí, které vyžadují znalosti vybraných druhů práva v různých organizacích ziskového i neziskového charakteru, např. pracovní pozice asistenta v právních odděleních, v institucích poskytujících právní služby, v institucích poskytujících právní pomoc a právní poradenství, ve státní správě a samosprávě.

Uplatnění absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent je připraven pro práci učitele mateřské školy, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga zejména v mateřských školách, v přípravných třídách základní školy, ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže, střediscích výchovné péče, v dětských domovech, výchovných ústavech, ve střediscích volného času apod.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Absolvent je připraven k výkonu povolání všeobecné sestry a je způsobilý poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech typech zdravotnických zařízení s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaná dětská sestra

Absolvent získá profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem je schopen zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte a radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaný nutriční terapeut

Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb. Může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a populačních skupin, jako poradce pro sportovce.

Dny otevřených dveří: 19. 2. 2020, veletrh Gaudeamus v Praze 21.–23. 1. 2020

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek, 4 kola přijímacího řízení (červen, srpen, září, říjen)

logo
Zdeňka Fibicha 2778/20, Most
tel.: 476 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
 
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/51
Kombinovaná
3 roky
40 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/51
Denní
3 roky
34 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Kombinovaná
3,5 roku
60 51/46 PR   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
34 23/16    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný nutriční terapeut
53-41-N/41
Kombinovaná
3 roky
40 33/29 PR   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný nutriční terapeut
53-41-N/41
Denní
3 roky
34 15/10    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Firemní ekonomika
63-41-N/11
Denní
3 roky
34 26/19    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Firemní ekonomika
63-41-N/11
Dálková
3 roky
40 46/41 PR   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Právní asistence
68-41-N/05
Denní
3 roky
34 29/24    2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Právní asistence
68-41-N/05
Dálková
3 roky
40 43/34 PR   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Denní
3 roky
34 36/25    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Dálková
3 roky
60 72/59 PR   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociálně právní činnost
75-32-N/05
Denní
3 roky
34 31/10    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociálně právní činnost
75-32-N/05
Dálková
3 roky
80 76/61 PR   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

Stav přihlášených a přijatých studentů po 1. a 2. kole přijímacího řízení.nahoru