Zavřít

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

Stav přihlášených a přijatých studentů po 1. a 2. kole přijímacího řízení.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 34 40 / 28 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 40 75 / 41 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný nutriční terapeut 53-41-N/41 Denní 3 roky 34 13 / 0 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný nutriční terapeut 53-41-N/41 Kombinovaná 3 roky 40 18 / 12 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Denní 3 roky 34 12 / 0 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Kombinovaná 3 roky 40 10 / 0 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Firemní ekonomika 63-41-N/11 Denní 3 roky 34 33 / 29 NE ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Firemní ekonomika 63-41-N/11 Dálková 3 roky 40 27 / 25 PR NE ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Právní asistence 68-41-N/05 Denní 3 roky 34 26 / 20 NE ANO
Školné:  2 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Právní asistence 68-41-N/05 Dálková 3 roky 40 32 / 22 PR NE ANO
Školné:  2 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 34 35 / 27 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Dálková 3 roky 40 119 / 63 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociálně právní činnost 75-32-N/05 Denní 3 roky 34 31 / 24 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociálně právní činnost 75-32-N/05 Dálková 3 roky 80 60 / 47 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Mostecká „VOŠka“ je největší školou svého typu v Ústeckém kraji. Od roku 2011 je držitelem certifikátu „Páteřní škola Ústeckého kraje“. Nabídka oborů zrcadlí potřeby pracovního trhu a absolventi se tak okamžitě uplatní ve vybrané profesi, nebo pokračují ve zkráceném studiu na vysokých školách.

Obory lze studovat v režimu denní, dálkové a kombinované formy vzdělávání. Oproti bakalářským oborům na vysokých školách zaujímá výraznou část vzdělávacího procesu odborná praxe a praktická výuka. To oceňují zejména zaměstnavatelé, kteří vyhledávají zaměstnance do svých pracovních týmů právě z řad našich absolventů.

Absolvent „VOŠky“ získá k diplomu také Europass (jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech) v českém a anglickém jazyce. Každý student po dobu studia má bezplatně k dispozici licenci kancelářského balíku Microsoft Office. Studentům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody v rámci celé Evropy. Škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a studenti pravidelně vyjíždějí do evropských zemí na stáže, při kterých si rozšiřují obzory v odborném vzdělávání a přípravě na výkon povolání. Školní blog o Erasmu+ naleznete na stránkách erasmus.vos-sosmost.cz.

Vyšší odborná škola

Druh školy: veřejná

Nabídka oborů

  • 75-32-N/05 Sociálně právní činnost, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 63-41-N/11 Firemní ekonomika, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 68-41-N/05 Právní asistence, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, vyšší odborné denní tříleté a kombinované 3,5 roku
  • 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, vyšší odborné denní tříleté a kombinované tříleté
  • 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut, vyšší odborné denní tříleté a kombinované tříleté

Ukončení studia: absolutorium

Označení: DiS. (diplomovaný specialista)

Vstupní předpoklad: maturitní zkouška

Školné: 2 500 Kč/rok nebo 3 000 Kč/rok podle typu oboru

Absolventi VOŠ mohou ve zkráceném bakalářském studiu získat titul bakalář (Bc.) na vybraných VŠ (UK Praha, ZČU Plzeň, Metropolitní univerzita Praha, UJAK, VŠFS, VŠO, CEVRO Institut, Vysoká škola hotelová, VŠEM, VŠZSP sv. Alžběty, VŠZ Praha, Vysoká škola logistiky a další).

Uplatnění absolventů oboru Sociálně právní činnost

Absolvent nachází uplatnění jako diplomovaný sociální pracovník v sociálních službách ve státní a nestátní sféře na pozicích samostatný sociální pracovník, samostatný resocializační pracovník, samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, poradce v sociálních službách, odborný sociální pracovník, odborný resocializační pracovník, koordinátor pečovatelské služby atd.

Uplatnění absolventů oboru Firemní ekonomika

Absolvent se uplatní v referentské či manažerské pozici s převážně ekonomickou náplní práce (finance, účetnictví, marketing, obchod) ve státních, soukromých a neziskových organizacích, v bankovnictví, pojišťovnictví, v auditorské činnosti, ve veřejné správě, ale i jako samostatný podnikatel nebo společník v obchodní korporaci.

Uplatnění absolventů oboru Právní asistence

Absolvent je připraven pro výkon administrativně právních činností pod supervizí, které vyžadují znalosti vybraných druhů práva v různých organizacích ziskového i neziskového charakteru, např. pracovní pozice asistenta v právních odděleních, v institucích poskytujících právní služby, v institucích poskytujících právní pomoc a právní poradenství, ve státní správě a samosprávě.

Uplatnění absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent je připraven pro práci učitele mateřské školy, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga zejména v mateřských školách, v přípravných třídách základní školy, ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže, střediscích výchovné péče, v dětských domovech, výchovných ústavech, ve střediscích volného času apod.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Absolvent je připraven k výkonu povolání všeobecné sestry a je způsobilý poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech typech zdravotnických zařízení s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaná dětská sestra

Absolvent získá profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem je schopen zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte a radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaný nutriční terapeut

Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb. Může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a populačních skupin, jako poradce pro sportovce.

Dny otevřených dveří

Prezenčně 13. 3. 2024 (součástí je akce VOŠkařem na zkoušku), online 14. 3. 2024.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, 4. kola přijímacího řízení (červen, srpen, září, říjen).

Sledujte nás na Instagramu a Facebooku.

logo
Zdeňka Fibicha 2778/20, Most
tel.: 476 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
Zobrazit více