Zavřít

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

Stav přihlášených a přijatých studentů po 1. a 2. kole přijímacího řízení.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 34 23 / 16 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 60 51 / 46 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný nutriční terapeut 53-41-N/41 Denní 3 roky 34 15 / 10 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný nutriční terapeut 53-41-N/41 Kombinovaná 3 roky 40 33 / 29 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Denní 3 roky 34 0 / 0 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Kombinovaná 3 roky 40 0 / 0 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Firemní ekonomika 63-41-N/11 Denní 3 roky 34 26 / 19 NE ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Firemní ekonomika 63-41-N/11 Dálková 3 roky 40 46 / 41 PR NE ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Právní asistence 68-41-N/05 Denní 3 roky 34 29 / 24 NE ANO
Školné:  2 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Právní asistence 68-41-N/05 Dálková 3 roky 40 43 / 34 PR NE ANO
Školné:  2 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 34 36 / 25 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Dálková 3 roky 60 72 / 59 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociálně právní činnost 75-32-N/05 Denní 3 roky 34 31 / 10 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociálně právní činnost 75-32-N/05 Dálková 3 roky 80 76 / 61 PR ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Škola vznikla k 1. 9. 2009 sloučením dvou původně samostatných škol a stala se tak školou zařazenou do sítě páteřních škol Ústeckého kraje. Od roku 2011 je držitelem certifikátu „Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Škola svojí velikostí a vzdělávací nabídkou patří k základním kamenům sítě škol nejen v okrese Most, ale i v celém Ústeckém kraji. Škola má kapacitu 2 150 žáků a studentů, z toho 860 studentů vyššího odborného vzdělání v denní, dálkové a kombinované formě vzdělávání. Pro vzdělávací činnost slouží dvě funkčně členěné budovy a pro ubytování žáků je k dispozici jeden domov mládeže s kapacitou 135 lůžek a celodenním stravovacím režimem. Vzdělávací programy VOŠ respektují předepsané legislativní normy pro dané oblasti práce a rovněž respektují počty kreditů ECTS v možnosti návazného studia bakalářského typu pro jednotlivé obory vzdělání jak v ČR, tak v EU. Současně je absolvent VOŠ vybaven EUROPASEM v českém a anglickém jazyce. V budovách školy mohou studenti zdarma využívat připojení k Internetu prostřednictvím Wi-Fi. Každý student má možnost získat zdarma po dobu studia licenci Microsoft Office k domácímu použití. Studentům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody v rámci celé Evropy. Škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a umožňuje studentům v průběhu studia výkon praxe a studijní pobyty v zemích EU.

Nabízíme vysoký standard vzdělání a individuální přístup.

Vyšší odborná škola

Druh školy: veřejná

Nabídka oborů

  • 75-32-N/05 Sociálně právní činnost, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 63-41-N/11 Firemní ekonomika, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 68-41-N/05 Právní asistence, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika, vyšší odborné denní tříleté a dálkové tříleté
  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, vyšší odborné denní tříleté a kombinované 3,5 roku
  • 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, vyšší odborné denní tříleté a kombinované tříleté
  • 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut, vyšší odborné denní tříleté a kombinované tříleté

Ukončení studia: absolutorium

Označení: DiS. (diplomovaný specialista)

Vstupní předpoklad: maturitní zkouška

Školné: 2 500 Kč/rok nebo 3 000 Kč/rok podle typu oboru

Absolventi VOŠ mohou ve zkráceném bakalářském studiu získat titul bakalář na vybraných VŠ (PF UJEP Ústí nad Labem, UK Praha, ZČU Plzeň, Metropolitní univerzita Praha, VŠFS, VŠO, UJAK, CEVRO Institut, Vysoká škola hotelová, VŠEM, VŠZSP sv. Alžbety, VŠZ Praha apod.).

Uplatnění absolventů oboru Sociálně právní činnost

Absolvent nachází uplatnění jako diplomovaný sociální pracovník v sociálních službách ve státní a nestátní sféře na pozicích samostatný sociální pracovník, samostatný resocializační pracovník, samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, poradce v sociálních službách, odborný sociální pracovník, odborný resocializační pracovník, koordinátor pečovatelské služby atd.

Uplatnění absolventů oboru Firemní ekonomika

Absolvent se uplatní v referentské či manažerské pozici s převážně ekonomickou náplní práce (finance, účetnictví, marketing, obchod) ve státních, soukromých a neziskových organizacích, v bankovnictví, pojišťovnictví, v auditorské činnosti, ve veřejné správě, ale i jako samostatný podnikatel nebo společník v obchodní korporaci.

Uplatnění absolventů oboru Právní asistence

Absolvent je připraven pro výkon administrativně právních činností pod supervizí, které vyžadují znalosti vybraných druhů práva v různých organizacích ziskového i neziskového charakteru, např. pracovní pozice asistenta v právních odděleních, v institucích poskytujících právní služby, v institucích poskytujících právní pomoc a právní poradenství, ve státní správě a samosprávě.

Uplatnění absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent je připraven pro práci učitele mateřské školy, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga zejména v mateřských školách, v přípravných třídách základní školy, ve školních družinách a školních klubech, v domovech mládeže, střediscích výchovné péče, v dětských domovech, výchovných ústavech, ve střediscích volného času apod.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Absolvent je připraven k výkonu povolání všeobecné sestry a je způsobilý poskytovat samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech typech zdravotnických zařízení s uplatněním na celém trhu práce EU i v dalších zemích.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaná dětská sestra

Absolvent získá profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem je schopen zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte a radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení.

Uplatnění absolventů oboru Diplomovaný nutriční terapeut

Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb. Může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a populačních skupin, jako poradce pro sportovce.

Dny otevřených dveří: 17. 2. 2021 (součástí je akce VOŠkařem na zkoušku), veletrh Gaudeamus v Praze 19.–21. 1. 2021

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek, 4 kola přijímacího řízení (červen, srpen, září, říjen)

logo
Zdeňka Fibicha 2778/20, Most
tel.: 476 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
Zobrazit více