Zavřít

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 45 94 / 30 ANO NE
Školné:  3 500 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 45 86 / 45 ANO NE
Školné:  10 000 Kč Ukončení:  Absolutorium