Zavřít

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Kontakty na školu
 • Ledecká 1365/35, Bolevec, 323 00 Plzeň
 • info@vosplzen.cz
 • 373 034 101
 • www.vosplzen.cz
 • Mgr. Helena Layerová
  ředitel/ka
 • Zřizovatel: Soukromý
  Zaměření: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Informatické, Ochrana obyvatelstva, Zdravotnické
  IČ: 64830225

Dny otevřených dveří a doplňující informace

Roční školné bude upřesněno. Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Systémový administrátor IT 26-47-N/16 Denní 3 roky 20 17 / 17 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Systémový administrátor IT 26-47-N/16 Kombinovaná 3 roky 20 18 / 18 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný oční optik 39-43-N/02 Denní 3 roky 20 17 / 17 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný oční optik 39-43-N/02 Kombinovaná 3 roky 20 22 / 22 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Denní 3 roky 18 49 / 18 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Kombinovaná 3 roky 18 218 / 36 BČ,PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11 Denní 3 roky 22 27 / 27 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Management sportovních aktivit 64-31-N/07 Denní 3 roky 20 24 / 24 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní 3 roky 20 20 / 20 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Bezpečnost obyvatelstva 68-42-N/06 Denní 3 roky 20 30 / 30 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Bezpečnost obyvatelstva 68-42-N/06 Kombinovaná 3 roky 20 21 / 21 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Veřejná správa 68-43-N/05 Denní 3 roky 20 20 / 20 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Veřejná správa 68-43-N/05 Kombinovaná 3 roky 20 8 / 8 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky 20 25 / 25 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinovaná 3 roky 20 19 / 19 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o., vznikla v roce 1992 a nabízí devět vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Navštěvují ji studenti ze všech krajů celé České republiky.

Studium je v těchto 3letých vzdělávacích programech:

 • Diplomovaný zubní technik (denní forma studia)
 • Diplomovaná dentální hygienistka (denní a kombinovaná forma studia)
 • Systémový administrátor IT (denní a kombinovaná forma studia)
 • Management sportovních aktivit (denní forma studia)
 • Cestovní ruch (denní forma studia)
 • Sociální práce (denní a kombinovaná forma studia)
 • Diplomovaný oční optik (denní a kombinovaná forma studia)
 • Bezpečnost obyvatelstva (denní a kombinovaná forma studia)
 • Veřejná správa (denní a kombinovaná forma studia)

Ukončení studia

Všechny vzdělávací programy jsou ukončeny absolutoriem a absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Vybavení školy

Hlavní areál školy v Ledecké 35 se skládá ze 4 pavilonů, které jsou vzájemně propojené a uzavřené. Díky projektu proběhla celková rekonstrukce výukových laboratoří pro obor Diplomovaný zubní technik. Vznikly tak špičkové odborné učebny, vybavené novými přístroji a technologiemi. Jedná se především o kompletní CAD/CAM technologii, tedy zhotovování zubních náhrad pomocí počítačové simulace, dále využití UV záření pro výrobu snímatelných náhrad a další přístroje a zařízení, které splňují požadavky nejmodernější zubní laboratoře.

Diplomovaný oční optik má specifické laboratoře, které jsou vybaveny přístrojovou technikou a materiály a speciální laboratoř pro výuku vyšetřovací metody refrakce pomocí aberometru, včetně zábrusového centra. Systémový administrátor IT má moderně vybavenou učebnu výpočetní techniky. V areálu je pro ostatní obory k dispozici další učebna výpočetní techniky a školní knihovna se studovnou, která je průběžně doplňována o nejnovější literaturu, a samozřejmostí je Wi-Fi síť s možností připojení kdekoli po celé škole. Pro obor Diplomovaná dentální hygienistka vznikla v Galerii Slovany nová ordinace, která disponuje třemi zubními soupravami a nová učebna pro výuku teoretických předmětů.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o. p. s. v Českých Budějovicích, Institutem CEVRO, s. r. o. Praha a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole. Pro absolventy vzdělávacího programu Management sportovních aktivit uzavřela škola obdobnou spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu – PALESTRA a pro absolventy Cestovního ruchu a některých dalších oborů nově s Panevropskou univerzitou Praha.

Odborná praktická výuka

Praktickou výuku během výukového období zajišťujeme například v zařízeních sociální péče, v zubních laboratořích, očních optikách, tělovýchovných jednotách, výrobnách sportovních potřeb, v oblasti správy bezpečnosti obyvatelstva, cestovních kancelářích a agenturách, hotelích, informačních centrech, správních úřadech a advokátních kancelářích. Souvislou odbornou praxi mohou studenti absolvovat i v místě svého bydliště.

Nadstandardní nabídkou školy je rozšířená nabídka výuky volitelných cizích jazyků, výuka českého znakového jazyka, psychosociální výcvik pro studenty oboru Sociální práce, sportovní kurzy pro obor Management sportovních aktivit a kurzy pro obory Bezpečnost obyvatelstva a Cestovní ruch. Studenti denního studia mají zdarma časovou permanentku do fitness. Pro studenty zajišťujeme stravování.

Dny otevřených dveří

25. 1. 202421. 3. 2024 (10.00–16.00 hod.)

Termíny podání přihlášek

do 31. 5. 2024 – první kolo

do 15. 8. 2024 – druhé kolo

do 20. 9. 2024 – třetí kolo

Poplatek za přijímací řízení: 500 Kč

logo
Ledecká 1365/35, Plzeň
tel.: 377 534 450, 373 034 101
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz
Zobrazit více