Zavřít

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Kontakty na školu
 • Ledecká 1365/35, Bolevec, 323 00 Plzeň
 • info@vosplzen.cz
 • 373 034 101
 • www.vosplzen.cz
 • Mgr. Helena Layerová
  ředitel/ka
 • Zřizovatel: Soukromý
  Zaměření: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Informatické, Ochrana obyvatelstva, Zdravotnické
  IČ: 64830225

Dny otevřených dveří a doplňující informace

Roční školné bude upřesněno. Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Systémový administrátor IT 26-47-N/16 Denní 3 roky 20 26 / 12 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Systémový administrátor IT 26-47-N/16 Kombinovaná 3 roky 20 19 / 15 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný oční optik 39-43-N/02 Denní 3 roky 20 21 / 11 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný oční optik 39-43-N/02 Kombinovaná 3 roky 20 20 / 17 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Denní 3 roky 15 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Kombinovaná 3 roky 15 175 / 16 BČ,PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11 Denní 3 roky 20 30 / 14 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Management sportovních aktivit 64-31-N/07 Denní 3 roky 20 23 / 13 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní 3 roky 20 25 / 16 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Bezpečnost obyvatelstva 68-42-N/06 Denní 3 roky 20 25 / 15 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Bezpečnost obyvatelstva 68-42-N/06 Kombinovaná 3 roky 20 27 / 21 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Veřejná správa 68-43-N/05 Denní 3 roky 20 28 / 16 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Veřejná správa 68-43-N/05 Kombinovaná 3 roky 20 20 / 14 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky 20 24 / 12 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinovaná 3 roky 20 26 / 16 PO ANO NE
Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o., vznikla v roce 1992 a nabízí devět vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Navštěvují ji studenti ze všech krajů celé České republiky.

Studium je v těchto 3letých vzdělávacích programech:

 • Diplomovaný zubní technik (denní forma studia)
 • Diplomovaná dentální hygienistka (denní a kombinovaná forma studia)
 • Systémový administrátor IT (denní a kombinovaná forma studia)
 • Management sportovních aktivit (denní forma studia)
 • Cestovní ruch (denní forma studia)
 • Sociální práce (denní a kombinovaná forma studia)
 • Diplomovaný oční optik (denní a kombinovaná forma studia)
 • Bezpečnost obyvatelstva (denní a kombinovaná forma studia)
 • Veřejná správa (denní a kombinovaná forma studia)

Ukončení studia

Všechny vzdělávací programy jsou ukončeny absolutoriem a absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Vybavení školy

Areál školy se skládá ze 4 pavilonů, které jsou vzájemně propojené a uzavřené. Díky projektu proběhla celková rekonstrukce výukových laboratoří pro obor Diplomovaný zubní technik. Vznikly tak špičkové odborné učebny, vybavené nejen novým nábytkem, ale hlavně novými přístroji a technologiemi. Jedná se především o kompletní CAD/CAM technologii, tedy zhotovování zubních náhrad pomocí počítačové simulace, dále využití UV záření pro výrobu snímatelných náhrad a další přístroje a zařízení, které splňují požadavky na nejmodernější zubní laboratoře.

Diplomovaný oční optik má specifické laboratoře, které jsou vybavené přístrojovou technikou a materiály a speciální laboratoř pro výuku vyšetřovací metody refrakce pomocí aberometru, včetně zábrusového centra. Systémový administrátor IT má nově vybavenou učebnu výpočetní techniky. Pro nový obor Diplomovaná dentální hygienistka je k dispozici speciální odborná učebna. V areálu je pro ostatní obory k dispozici další učebna výpočetní techniky s volným přístupem na internet. Školní knihovna je průběžně doplňována o nejnovější literaturu.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s. r. o. Praha, Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o. p. s. v Českých Budějovicích a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole. Rovněž pro absolventy vzdělávacího programu Management sportovních aktivit uzavřela škola obdobnou spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu – PALESTRA.

Pro studenty zajišťujeme stravování.

Odborná praktická výuka

Praktickou výuku během výukového období zajišťujeme například v zařízeních sociální péče, tělovýchovných jednotách, výrobnách sportovních potřeb, v zubních laboratořích, očních optikách, v oblasti správy bezpečnosti obyvatelstva, cestovních kancelářích a agenturách, hotelích, informačních centrech, správních úřadech a advokátních kancelářích. Souvislou odbornou praxi mohou studenti absolvovat v místě svého bydliště.

Nadstandardní nabídkou školy je rozšířená výuka znakové řeči, kurzy zátěžových situací v přírodě pro studenty oboru Sociální práce, sportovní kurzy pro obor Management sportovních aktivit a kurzy pro obor Cestovní ruch.

Dny otevřených dveří

27. 1. 202231. 3. 2022 (11.00–17.00 hod.)

Termíny podání přihlášek

do 31. 5. 2022 – první kolo, do 15. 8. 2022 – druhé kolo a do 20. 9. 2022 – třetí kolo

Poplatek za přijímací řízení

500 Kč

logo
Ledecká 1365/35, Plzeň
tel.: 377 534 450, 373 034 101
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz
Zobrazit více