Zavřít

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Kontakty na školu
 • Ledecká 1365/35, 323 00 Plzeň
 • info@vosplzen.cz
 • 373 034 101
 • www.vosplzen.cz
 • Zřizovatel: Soukromý
  Zaměření: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Informatické, Ochrana obyvatelstva, Zdravotnické
  IČ: 64830225
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Bezpečnost obyvatelstva 68-42-N/06 Denní studium 3 roky 20 38 / 12 PO 21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Bezpečnost obyvatelstva 68-42-N/06 Kombinované studium 3 roky 20 23 / 13 PO 10000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaný oční optik 39-43-N/02 Denní studium 3 roky 20 24 / 8 PO 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaný oční optik 39-43-N/02 Kombinované studium 3 roky 20 26 / 22 PO 21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11 Denní studium 3 roky 20 22 / 9 PO 21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Management sportovních aktivit 64-31-N/07 Denní studium 3 roky 20 28 / 15 PO 21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní studium 3 roky 20 28 / 12 PO 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinované studium 3 roky 20 66 / 16 PO 10000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Systémový administrátor IT 26-47-N/16 Denní studium 3 roky 20 40 / 26 PO 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní studium 3 roky 20 42 / 12 PO 21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Veřejná správa 68-43-N/05 Denní studium 3 roky 20 18 / 13 PO 21000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Veřejná správa 68-43-N/05 Kombinované studium 3 roky 20 53 / 22 PO 10000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Systémový administrátor IT 26-47-N/16 Kombinované studium 3 roky 20 32 / 16 PO 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Denní studium 3 roky 15 PO, VZ 27000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Kombinované studium 3 roky 30 152 / 30 PO, VZ 32000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o., vznikla v roce 1992 a nabízí devět vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Navštěvují ji studenti ze všech krajů celé České republiky.

Studium je v těchto 3letých vzdělávacích programech:

 • Diplomovaný zubní technik (denní forma studia)
 • Diplomovaná dentální hygienistka (denní a kombinovaná forma studia)
 • Systémový administrátor IT (denní a kombinovaná forma studia)
 • Management sportovních aktivit (denní forma studia)
 • Cestovní ruch (denní forma studia)
 • Sociální práce (denní a kombinovaná forma studia)
 • Diplomovaný oční optik (denní a kombinovaná forma studia)
 • Bezpečnost obyvatelstva (denní a kombinovaná forma studia)
 • Veřejná správa (denní a kombinovaná forma studia)

Ukončení studia

Všechny vzdělávací programy jsou ukončeny absolutoriem a absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Vybavení školy

Areál školy se skládá ze 4 pavilonů, které jsou vzájemně propojené a uzavřené. Díky projektu proběhla celková rekonstrukce výukových laboratoří pro obor Diplomovaný zubní technik. Vznikly tak špičkové odborné učebny, vybavené nejen novým nábytkem, ale hlavně novými přístroji a technologiemi. Jedná se především o kompletní CAD/CAM technologii, tedy zhotovování zubních náhrad pomocí počítačové simulace, dále využití UV záření pro výrobu snímatelných náhrad a další přístroje a zařízení, které splňují požadavky na nejmodernější zubní laboratoře.

Diplomovaný oční optik má specifické laboratoře, které jsou vybavené přístrojovou technikou a materiály a speciální laboratoř pro výuku vyšetřovací metody refrakce pomocí aberometru, včetně zábrusového centra. Systémový administrátor IT má nově vybavenou učebnu výpočetní techniky. Pro nový obor Diplomovaná dentální hygienistka je k dispozici speciální odborná učebna. V areálu je pro ostatní obory k dispozici další učebna výpočetní techniky s volným přístupem na internet. Školní knihovna je průběžně doplňována o nejnovější literaturu.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s. r. o. Praha, Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o. p. s. v Českých Budějovicích a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole. Rovněž pro absolventy vzdělávacího programu Management sportovních aktivit uzavřela škola obdobnou spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu – PALESTRA.

Pro studenty zajišťujeme stravování.

Odborná praktická výuka

Praktickou výuku během výukového období zajišťujeme například v zařízeních sociální péče, tělovýchovných jednotách, výrobnách sportovních potřeb, v zubních laboratořích, očních optikách, v oblasti správy bezpečnosti obyvatelstva, cestovních kancelářích a agenturách, hotelích, informačních centrech, správních úřadech a advokátních kancelářích. Souvislou odbornou praxi mohou studenti absolvovat v místě svého bydliště.

Nadstandardní nabídkou školy je rozšířená výuka znakové řeči, kurzy zátěžových situací v přírodě pro studenty oboru Sociální práce, sportovní kurzy pro obor Management sportovních aktivit a kurzy pro obor Cestovní ruch.

Den otevřených dveří

16. 1. 2020 a 12. 3. 2020 (11.00–17.00 hod.)

Termín podání přihlášek

do 31. 5. 2020 – první kolo

do 21. 8. 2020 – druhé kolo

do 25. 9. 2020 – třetí kolo

Poplatek za přijímací řízení: 500 Kč

logo
Ledecká 1365/35, Plzeň
tel.: 377 534 450, 373 034 101
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz
Zobrazit více