objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Poštovní adresa: Ledecká 1365/35, 323 00 Plzeň
Telefon: 373 034 101
Email: info@vosplzen.cz
WWW: www.vosplzen.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Informatické, Ochrana obyvatelstva, Zdravotnické
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 64830225

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o., vznikla v roce 1992 a nabízí devět vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Navštěvují ji studenti ze všech krajů celé České republiky.

Studium je v těchto 3letých vzdělávacích programech

  • Diplomovaný zubní technik (denní forma studia)
  
  • Diplomovaná dentální hygienistka (kombinovaná forma studia)
  • Systémový administrátor IT (denní a kombinovaná forma studia)
   
  • Management sportovních aktivit (denní forma studia)
  • Cestovní ruch (denní forma studia)

   

  • Sociální práce (denní a kombinovaná forma studia)
  • Diplomovaný oční optik (denní a kombinovaná forma studia)
 
  • Bezpečnost obyvatelstva (denní a kombinovaná forma studia)
    
  • Veřejná správa (denní a kombinovaná forma studia)

Ukončení studia

Všechny vzdělávací programy jsou ukončeny absolutoriem a absolventi získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Vybavení školy

Areál školy se skládá ze 4 pavilonů, které jsou vzájemně propojené a uzavřené. Díky projektu proběhla celková rekonstrukce výukových laboratoří pro obor Diplomovaný zubní technik. Vznikly tak špičkové odborné učebny, vybavené nejen novým nábytkem, ale hlavně novými přístroji a technologiemi. Jedná se především o kompletní CAD/CAM technologii, tedy zhotovování zubních náhrad pomocí počítačové simulace, dále využití UV záření pro výrobu snímatelných náhrad a další přístroje a zařízení, které splňují požadavky na nejmodernější zubní laboratoře.

Diplomovaný oční optik má specifické laboratoře, které jsou vybavené přístrojovou technikou a materiály a speciální laboratoř pro výuku vyšetřovací metody refrakce pomocí aberometru, včetně zábrusového centra. Systémový administrátor IT má nově vybavenou učebnu výpočetní techniky. Pro nový obor Diplomovaná dentální hygienistka je k dispozici speciální odborná učebna. V areálu je pro ostatní obory k dispozici další učebna výpočetní techniky s volným přístupem na internet. Školní knihovna je průběžně doplňována o nejnovější literaturu.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s. r. o. Praha, Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o. p. s. v Českých Budějovicích a Metropolitní univerzitou Praha o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole. Rovněž pro absolventy vzdělávacího programu Management sportovních aktivit uzavřela škola obdobnou spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu – PALESTRA.

Pro studenty zajišťujeme stravování.

Odborná praktická výuka

Praktickou výuku během výukového období zajišťujeme například v zařízeních sociální péče, tělovýchovných jednotách, výrobnách sportovních potřeb, v zubních laboratořích, očních optikách, v oblasti správy bezpečnosti obyvatelstva, cestovních kancelářích a agenturách, hotelích, informačních centrech, správních úřadech a advokátních kancelářích. Souvislou odbornou praxi mohou studenti absolvovat v místě svého bydliště.

Nadstandardní nabídkou školy je rozšířená výuka znakové řeči, kurzy zátěžových situací v přírodě pro studenty oboru Sociální práce, sportovní kurzy pro obor Management sportovních aktivit a kurzy pro obor Cestovní ruch.

Den otevřených dveří

17. 1. 2019 a 14. 3. 2019 (11.00–17.00 hod.)

Termín podání přihlášek

do 31. 5. 2019 – první kolo, do 23. 8. 2019 – druhé kolo a do 27. 9. 2019 – třetí kolo

Poplatek za přijímací řízení: 500 Kč

Ledecká 1365/35, Plzeň
tel.: 377 534 450, 373 034 101
info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Bezpečnost obyvatelstva
68-42-N/06
Kombinovaná
3 roky
20 30/22    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Bezpečnost obyvatelstva
68-42-N/06
Denní
3 roky
20 64/27    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
20 39/14    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná dentální hygienistka
53-41-N/31
Kombinovaná
3 roky
15 68/15 PO   19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná dentální hygienistka
53-41-N/31
Denní
3 roky
  37/15    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný oční optik
39-43-N/02
Kombinovaná
3 roky
20 21/19    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný oční optik
39-43-N/02
Denní
3 roky
20 13/4    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaný zubní technik
53-44-N/11
Denní
3 roky
20 28/10    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Management sportovních aktivit
64-31-N/07
Denní
3 roky
20 25/14    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Kombinovaná
3 roky
20 34/24    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce (*)
75-32-N/01
Denní
3 roky
20 21/14    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Systémový administrátor IT
26-47-N/16
Kombinovaná
3 roky
20 6/0    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Systémový administrátor IT (*)
26-47-N/16
Denní
3 roky
20 17/13    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejná správa
68-43-N/05
Kombinovaná
3 roky
20 12/7    19000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejná správa
68-43-N/05
Denní
3 roky
20 34/11    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

* Školné 3 000 Kč při naplnění skupiny minimálně čtrnácti studenty.nahoru