objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s. r. o.

Poštovní adresa: Zachariášova 2113/3, 370 04 České Budějovice
Telefon: 602 003 950
Email: skola@bilavlocka.cz
WWW: www.bilavlocka.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 25157795

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Kombinovaná
3,5 roku
     PO   20000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
     PO   20000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium