Zavřít

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 5. 4. 2023 v 10:00 hod. budova Palachova 35 (pouze pro obory Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný zubní technik) a ve 13:00 hod. budova Moskevská 52 (pouze pro obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra). Informační brožurku naleznete na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, L, NJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Kombinovaná 3,5 roku 40 80 / 40 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Denní 3 roky 30 71 / 22 TZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 Kombinovaná 3 roky 20 0 / 0 BČ,PR,TZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51 Kombinovaná 3 roky 30 13 / 10 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11 Denní 3 roky 30 44 / 27 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/21 Kombinovaná 3 roky 30 59 / 31 ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11 Denní 3 roky 30 35 / 19 TZ ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Jediná zdravotnická škola v Ústeckém a Libereckém kraji s výukou klinických a technických oborů (pro chlapce a dívky).

Obory vzdělávání pro VOŠZ

Tříleté denní vzdělávání ukončené absolutoriem

  • 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení a získání minimálně 10 bodů z prověření manuální zručnosti.

  • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent

Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení.

  • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení a získání min. 10 bodů z prověření manuální zručnosti.

  • 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra

Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení.

Tříleté kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem

  • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant

Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení.

  • 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti a vědomostního testu. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení, získání minimálního počtu bodů z prověření manuální zručnosti a z vědomostního testu, doložení praxe.

Tří a půlleté kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující kritérium: prospěchový průměr za maturitní vysvědčení.

Dále škola nabízí kurz zubní instrumentářky.

Den otevřených dveří se koná 5. 4. 2023, čas bude upřesněný na webových stránkách školy.

logo
Palachova 700/35, Ústí nad Labem
tel.: 474 778 110
sekretariat@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz
Zobrazit více