Zavřít

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Obor vzdělání 41-44-N/01 Zahradnictví, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba

Na vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také v dálkové čtyřleté formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni. Ve výuce se využívají vysokoškolské metody, výuka je proto rozdělena na letní a zimní období a klasifikace studentů probíhá formou zápočtů a zkoušek.

Vedle celé škály odborných předmětů, kde převládá sadovnický, dendrologický a projekční obsah, je studium zaměřeno rovněž na podporu znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky. Právě tato syntéza je vhodným předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli lépe uplatnit na trhu práce. Ti proto nacházejí své široké uplatnění ve státní správě (v referátech životního prostředí – tvorba, správa a ochrana zeleně v intravilánech sídel i volné urbanizované krajině), v podnikatelské sféře (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), v obchodu a oborovém poradenství, ve středním stupni projektantské činnosti či ve školství (výuka v odborných školách).

Zásluhou uzavřené dohody o prostupnosti mezi ČZA Mělník a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze mohou absolventi VOŠ pokračovat i ve zkráceném bakalářském studiu oboru Zahradní a krajinářské úpravy.

Studium na VOŠ je zakončeno absolutoriem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označení Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni Cenou ředitele školy.

logo
sady Na Polabí 411/72, Mělník
tel.: 315 636 111
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01 Dálkové studium 4 roky 50 49 / 49 PO 4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01 Denní studium 3 roky 45 15 / 12 PO 4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Doplňkové informace

DOD: 2. 10. 2019, 6. 11. 2019, 29.–30. 11. 2019 (s vánoční prodejní výstavou), 15. 1. 2020, 12. 2. 2020, 22. 4. 2020 (s výstavou studentských projekčních prací) a 20. 5. 2020 (s odbornými přednáškami absolventů). Přijímací zkoušky denní formy – rozhovor o motivaci uchazeče. Přijímací zkoušky dálkové formy – rozhovor o osobní a odborné motivaci uchazeče.