Zavřít

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 1.–2. 12. 2023 (s vánoční prodejní výstavou), 12.–13. 1. 2024, 28. 2. 2024, 5. 4. 2024 (s výstavou studentských projektů), 24. 4. 2024 a 15. 5. 2024 online 15:00–19:00 hod. Přijímací zkoušky denní i dálkové formy – rozhovor o motivaci uchazeče.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01 Denní 3 roky 45 PO NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01 Dálková 4 roky 60 PO NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Obor vzdělání 41-44-N/01 Zahradnictví, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba

Na vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také v dálkové čtyřleté formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni. Ve výuce se využívají vysokoškolské metody, výuka je proto rozdělena na letní a zimní období a klasifikace studentů probíhá formou zápočtů a zkoušek.

Vedle celé škály odborných předmětů, kde převládá sadovnický, dendrologický a projekční obsah, je studium zaměřeno rovněž na podporu znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky. Právě tato syntéza je vhodným předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli lépe uplatnit na trhu práce. Ti proto nacházejí své široké uplatnění ve státní správě (v referátech životního prostředí – tvorba, správa a ochrana zeleně v intravilánech sídel i volné urbanizované krajině), v podnikatelské sféře (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), v obchodu a oborovém poradenství, ve středním stupni projektantské činnosti či ve školství (výuka v odborných školách).

Studium na VOŠ je zakončeno absolutoriem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označení Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni Cenou ředitele školy.

logo
sady Na Polabí 411/72, Mělník
tel.: 725 590 567
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz
Zobrazit více