Zavřít

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Kontakty na školu
 • sady Na Polabí 411/72, 276 01 Mělník
 • skola@zas-me.cz
 • 315 626 111 (PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.)
 • www.zas-me.cz
 • Ing. Anna Richterová
  ředitel/ka
 • Zřizovatel: Kraj
  Zaměření: Zemědělské a ekologické
  IČ: 69221

Dny otevřených dveří

DOD: 2. a 3. 10. 2020 s připomínkou založení školy, 27. a 28. 11. 2020 s předvánoční prodejní výstavou, 12. a 13. 2. 2021 s vyhlášením Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce na VOŠ a s přijímacími zkouškami nanečisto na střední škole a 21. 4. 2021 s vernisáží výstavy studentských projekčních prací. Přijímací zkoušky denní formy – pohovor o motivaci uchazeče. Přijímací zkoušky dálkové formy – pohovor o osobní a odborné motivaci uchazeče.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 1100  Kč/měsíc
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01 Denní 3 roky 45 15 / 15 PO NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01 Dálková 4 roky 60 67 / 60 PO NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Obor vzdělání 41-44-N/01 Zahradnictví, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba.

Na vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také v dálkové čtyřleté formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni. Ve výuce se využívají vysokoškolské metody, výuka je proto rozdělena na letní a zimní období a klasifikace studentů probíhá formou zápočtů a zkoušek.

Vedle celé škály odborných předmětů, kde převládá sadovnický, dendrologický a projekční obsah, je studium zaměřeno rovněž na podporu znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky. Právě tato syntéza je vhodným předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli lépe uplatnit na trhu práce. Ti proto nacházejí své široké uplatnění ve státní správě (v referátech životního prostředí – tvorba, správa a ochrana zeleně v intravilánech sídel i volné urbanizované krajině), v podnikatelské sféře (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), v obchodu a oborovém poradenství, ve středním stupni projektantské činnosti či ve školství (výuka v odborných školách).

Studium na VOŠ je zakončeno absolutoriem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označení Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni Cenou ředitele školy.

logo
sady Na Polabí 411/72, Mělník
tel.: 315 636 111
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz
Zobrazit více