objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
Poštovní adresa: Resslova 440, 387 01 Volyně
Telefon: 383 372 817
Email: skola@volyne.cz
WWW: www.vos.volyne.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 60650494

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Vzdělávací programy 33-31-N/01 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce a 36-41-N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty jsou jediné svého druhu v České republice a navazují na více než 150letou tradici vzdělávání techniků ve stavebních a dřevozpracujících oborech.

Zmíněná forma studia je charakterizována vyššími nároky na úroveň odborných a jazykových znalostí, srovnatelnými s nižším stupněm vysokoškolského vzdělání, s důrazem na praktickou orientaci jejich užití.

Na přípravě akreditovaných vzdělávacích programů (modulárně uspořádané s kreditovým systémem hodnocení) se významně podíleli zástupci praxe i zástupci studentů ve školské radě.

U oboru „TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE“, který pokrývá téměř celou oblast zpracování dřeva, dochází po prvním roce studia k rozdělení studentů do dvou zaměření.

Zaměření „Dřevěné konstrukce a dřevostavby“ připravuje odborníky pro výrobu stavebních prvků tesařského charakteru a projektování moderních systémů dřevostaveb. Absolvent se uplatní při projekci dřevostaveb, jejich opravách a rekonstrukcích. Současně je připravován i na praktické využití CNC technologií při řešení a navrhování střešních konstrukcí a srubových staveb.

Zaměření „Tvorba nábytku a navrhování interiérů“ připraví pracovníky pro výrobu nábytku, interiérových prvků staveb bytových, staveb pro obchod, služby, řemesla a výrobu. Absolvent se uplatní ve všech oblastech návrhu interiérů, projekce, výroby a řízení.

Stavební obor „NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY“ připravuje specialisty pro navrhování a realizaci nízkoenergetických a pasivních objektů se zvláštním důrazem na architektonické a konstrukční řešení, větrání, vytápění, obálky budov, výplně otvorů, výpočet energetické náročnosti a optimalizaci návrhu pomocí výpočetní techniky.

Studentům vyšší odborné školy je umožněno díky příbuznosti vzdělávacích programů souběžně studovat externě distanční formou příbuzné bakalářské programy „Dřevěné stavby“ nebo „Tvorba a konstrukce nábytku“ prostřednictvím detašovaného pracoviště Dřevařské fakulty Technické univerzity Zvolen na VOŠ ve Volyni.

Uzávěrka přihlášek

1. kolo 31. května 2019, 2. kolo 15. srpna 2019

Přijímací pohovory

1. kolo 25.–26. června 2019, 2. kolo 28. srpna 2019

logo
Resslova 440, Volyně
tel.: 383 372 817
skola@volyne.cz
vos_sps@volyne.cz
www.vos.volyne.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Nízkoenergetické a pasivní objekty
36-41-N/07
Denní
3 roky
20 10/10    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce
33-31-N/01
Denní
3 roky
50 32/32    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce
33-31-N/01
Dálková
4 roky
30       3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

Studenti oboru 33-31-N/01 mohou souběžně studovat příbuzné bakalářské programy „Dřevěné stavby“ nebo „Tvorba a konstrukce nábytku“ prostřednictvím Detašovaného pracoviště TU Zvolen ve Volyni.nahoru