Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří a doplňující informace

Studenti oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce mohou souběžně studovat příbuzné bakalářské programy „Dřevěné stavby“ nebo „Tvorba a konstrukce nábytku“ prostřednictvím Detašovaného pracoviště TU Zvolen ve Volyni.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 1200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce 33-31-N/01 Denní 3 roky 50 43 / 40 NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Nízkoenergetické a pasivní objekty 36-41-N/07 Denní 3 roky 20 5 / 0 NE NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Vzdělávací programy 33-31-N/01 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce a 36-41-N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty jsou jediné svého druhu v České republice a navazují na více než 155letou tradici vzdělávání techniků ve stavebních a dřevozpracujících oborech.

Zmíněná forma studia je charakterizována vyššími nároky na úroveň odborných a jazykových znalostí, srovnatelnými s prvním stupněm vysokoškolského vzdělání, s důrazem na praktickou orientaci jejich užití.

Na přípravě akreditovaných vzdělávacích programů (modulárně uspořádané s kreditovým systémem hodnocení) se významně podíleli zástupci praxe i zástupci studentů ve školské radě.

U oboru „TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE“, který pokrývá téměř celou oblast zpracování dřeva, dochází po prvním roce studia k rozdělení studentů do dvou zaměření.

Zaměření „Dřevěné konstrukce a dřevostavby“ připravuje odborníky pro výrobu stavebních prvků tesařského charakteru a projektování moderních systémů dřevostaveb. Absolvent se uplatní při projekci dřevostaveb, jejich opravách a rekonstrukcích. Současně je připravován i na praktické využití CNC technologií při řešení a navrhování střešních konstrukcí a srubových staveb.

Zaměření „Tvorba nábytku a navrhování interiérů“ připraví pracovníky pro výrobu nábytku, interiérových prvků staveb bytových, staveb pro obchod, služby, řemesla a výrobu. Absolvent se uplatní ve všech oblastech návrhu interiérů, projekce, výroby, využití CNC technologií a zařízení.

Stavební obor „NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY“ připravuje specialisty pro navrhování a realizaci nízkoenergetických a pasivních objektů se zvláštním důrazem na architektonické a konstrukční řešení, větrání, vytápění, obálky budov, výplně otvorů, výpočet energetické náročnosti a optimalizaci návrhu pomocí výpočetní techniky.

Studentům vyšší odborné školy je umožněno díky příbuznosti vzdělávacích programů souběžně studovat externě distanční formou příbuzné bakalářské programy„Dřevěné stavby“ nebo „Tvorba a konstrukce nábytku“ prostřednictvím detašovaného pracoviště Dřevařské fakulty Technické univerzity Zvolen na VOŠ ve Volyni, které je zřízeno se souhlasem MŠMT ČR. Oba bakalářské programy jsou akreditovány MŠVVŠ SR v souladu s platnou evropskou legislativou.

Uzávěrka přihlášek

1. kolo 31. května 2022, 2. kolo a bakalářské programy 15. srpna 2022

Přijímací pohovory

1. kolo 28. a 29. června 2022, 2. kolo 29. srpna 2022

logo
Resslova 440, Volyně
tel.: 383 372 817
skola@volyne.cz
vos_sps@volyne.cz
www.vos.volyne.cz
Zobrazit více