objednat tištěnou publikaci

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Poštovní adresa: Zátiší 480, 389 01 Vodňany
Telefon: 383 382 410–411
Email: rybarskaskola@srs-vodnany.cz
WWW: www.srs-vodnany.cz
Zaměření školy: Zemědělské a ekologické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 60650770

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Vodní hospodářství a ekologie
16-01-N/02
Denní
3 roky
20       
Ukončení studia: Absolutorium 
Vodní hospodářství a ekologie
16-01-N/02
Dálková
3,5 roku
        
Ukončení studia: Absolutorium