objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas

Poštovní adresa: Blažejské náměstí 84/9, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 208 813
Email: info@dorkas.cz
WWW: www.dorkas.cz
Zaměření školy: Humanitní
Zřizovatel: Církev
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 00848859

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Sociální a diakonická práce
75-32-N/08
Denní
3 roky
     PO   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

V budově školy je provozována i studentská kolej. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Jsme církevní škola, náboženské vyznání však není podmínkou přijetí. Absolventi školy Dorkas mají možnost na základě dohody s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získat ve zkráceném vysokoškolském studiu bakalářský titul.nahoru