Zavřít

PRIGO – vyšší odborná škola

Kontakty na školu
Videa

Dny otevřených dveří a doplňující informace

DOD: 1. 4. 2023. Praxe. Erasmus+. Jsme součástí škol PRIGO, které mají nenahraditelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoli jako prostředek k dosažení jiných cílů.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 3900  Kč/měsíc
  • Stravování 690 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veterinářství 43-41-M/01 Denní 3 roky 80 78 / 48 VZ ANO NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Veterinářství 43-41-M/01 Kombinovaná 3 roky 80 VZ ANO NE
Školné:  14 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Denní 3 roky 100 181 / 111 VZ NE NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 Kombinovaná 3 roky 100 179 / 55 VZ NE NE
Školné:  14 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní 3 roky 30 59 / 36 VZ NE NE
Školné:  5 900 Kč Ukončení:  Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Kombinovaná 3 roky 30 26 / 11 VZ NE NE
Školné:  14 900 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy v České republice a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, sociální nebo zdravotnické obory. Působí v Ostravě, Olomouci, Plzni, Havířově, Šumperku, Bruntále a Novém Jičíně. Každý student oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra obdrží iPad.

Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Absolvent oboru Veterinářství bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči.

Absolventi oborů Diplomovaná dětská sestraDiplomovaná všeobecná sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Podobně pak obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka.

Obor Diplomovaný farmaceutický asistent. Absolvent se uplatní ve všech typech lékáren, v prodejnách léčivých rostlin a zdravotnických potřeb, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, apod.

Obor Kybernetická bezpečnost. Cílem studia je získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografii a její aplikace.

Absolventi oboru Obecně právní činnost budou vybaveni širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění v profesích, kde je podmínkou znalost právních norem v ekonomických souvislostech.

Studovat můžete v rámci denního studia s výhodami studenta nebo kombinovaně odkudkoli z ČR.

Nabízíme studentům praxi.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
Blažejské náměstí 84/9, Olomouc
U Borského parku 2887/27, Plzeň
www.prigo.cz
module
Zobrazit více