Poštovní adresa: Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon: 725 031 431, 224 930 037, 224 930 851
Email: vosp@vosp.cz, studijni@vosp.cz
WWW: www.vosp.cz
Zaměření školy: Humanitní
Zřizovatel: Církev
Bezbariérový přístup:
IČ: 64937925

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Publicistika
72-42-N/02
Kombinovaná
3 roky
     PO   
Ukončení studia: Absolutorium 
Publicistika
72-42-N/02
Denní
3 roky
     PO   
Ukončení studia: Absolutorium