objednat tištěnou publikaci

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Francouzská 427/101, 602 00 Brno
Telefon: 545 125 649
Email: skola@vos.ssudbrno.cz
WWW: www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/obory
Zaměření školy: Umělecké
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 00566756

Podrobné informace o škole:

Den otevřených dveří proběhne 28. 11. 2019 od 9-16 hod.

Informace najdete na: www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/uchazec/navstivte-nas

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Konzervování a restaurování keramiky
82-42-N/06
Denní
3 roky
10 4/0 DU, PO, TZ   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
82-42-N/07
Denní
3 roky
10 14/10 CJ, DU, PO, TZ   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
82-42-N/08
Denní
3 roky
11 20/11 CJ, DU, PO, TZ   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Oděvní a textilní design
82-41-N/03
Denní
3 roky
15 22/14 CJ, DU, PO, TZ   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: 28. 11. 2019 od 9-16 hod.. Při prospěchu do 1,5 se školné sníží na 50 %. Pro 2. a 3. ročníky zajišťujeme v případě zájmu zahraniční odborné praxe (Německo, Rakousko, Anglie, Francie a Itálie). Škola disponuje velmi dobře vybaveným zázemím ateliérů a odborných učeben.nahoru