objednat tištěnou publikaci

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Francouzská 427/101, 602 00 Brno
Telefon: 545 125 649
Email: skola@vos.ssudbrno.cz
WWW: www.vosrbrno.cz
Zaměření školy: Umělecké
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 00566756

Podrobné informace o škole:

Přípravné kurzy k talentové zkoušce se konají 4. 3. 2020, 27. 5. 2020, 3. 6. 2020

Den otevřených dveří proběhne 24. 6. 2020 od 9-16 hod.

www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/uchazec/prijimaci-zkousky-2/

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
82-42-N/07
Denní
3 roky
10 15/10 PO, TZ   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
82-42-N/08
Denní
3 roky
11 10/6 PO   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Oděvní a textilní design
82-41-N/03
Denní
3 roky
15 21/15 PO, TZ   5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: 27. 2. 2020 od 9:00 do 16:00 hod. a 24. 6. 2020 od 9:00 do 16:00 hod. Při prospěchu do 1,5 se školné sníží na 50 %. Pro 2. a 3. ročníky zajišťujeme v případě zájmu zahraniční odborné praxe (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Bulharsko, Polsko, Nizozemí, Lichtenštejnsko aj). Škola disponuje velmi dobře vybaveným zázemím ateliérů a odborných učeben.nahoru