Zavřít

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Cizí jazyky Neuvedeno
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obalový a grafický design 82-41-N/09 Denní 3 roky 20 16 / 16 TZ NE ANO
Školné:  5 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

Studuj design či techniku v jedné z nejmodernějších škol v zemi. Studuj ve Štětí!

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí má za sebou již třicetiletou historii, ale nikdy neposkytovala svým studentům takový komfort, jako nyní. Kromě toho, že se výuka odehrává ve zcela nových, klimatizovaných a moderně vybavených prostorách, včetně dvou krásných ateliérů, je k dispozici též úžasné technické zázemí. Pro studium obalového a grafického designu jmenujme např. chemickou laboratoř, stejně tak jako strojové vybavení, které není obvyklé pro specializované firmy, natož školy. Konkrétně se jedná o pracoviště digitálního tisku, obsahující produkční tiskové stroje Xerox Iridesse, Xerox C75, flatbed UV tisk Effetec, umožňující potisknout jakýkoli materiál, digitální fotostudio, dílnu s průmyslovým CO2 laserem, učebnu obalové techniky s plotrem Kongsberg se stolem o délce 3,5 m a učebnu řezané reklamy též s plotrem Kongsberg, vybaveným frézovací hlavou. Kromě toho škola vlastní softwarové licence od společností Adobe, Esko Artios či EngView. Navíc mají studenti k dispozici 90 špičkově vybavených počítačových stanic a jedno pracoviště s hardwarově kalibrovaným displejem včetně kolorimetrů a spektrálních fotometrů.

Obalová technika, vyučovaná ve Štětí, má tak ambice stát se nejen moderně vybavenou školou s maximálním zázemím pro studenty, ale též pracovištěm, které se bude podílet na výzkumu a vývoji obalových řešení, a to ve spolupráci s klíčovými leadery na trhu práce. Praktické maturitní zkoušky, stejně tak jako absolutoria na vyšší odborné škole, jsou připravována v úzké spolupráci se zaměstnavateli, takže práce, na kterých žáci a studenti školy pracují, mají přímou návaznost na praxi. Doslova pomyslnou třešinkou na dortu je pak příslib každému ze žáků a studentů, který zdárně absolvuje studium na této škole, získání zajímavé pracovní pozice u některé ze spolupracujících firem, mezi které patří společnosti Thimm, Mondi, Smurfit Kappa a řada dalších.

Obalový a grafický design na vyšší odborné škole umožňuje načerpat odborné znalosti ze všech klíčových technologií, se kterými se designér – konstruktér obalář může setkat. Obrovskou přidanou hodnotou je též semestrální praxe, kterou student vykonává u konkrétního zaměstnavatele. Velmi často se tak stává, že po absolvování školy má student již přislíbenou zajímavou pracovní pozici. Díky skvělému technickému vybavení, kterým škola disponuje, tak vlastně můžeme označit celé tříleté studium za velmi dobrou praxi, kterou je student vybaven do svého dalšího pracovního života. O této skutečnosti zaměstnavatelé v oboru již roky dobře vědí, a proto je student z VOŠ ze Štětí vždy sázkou na jistotu kvalitního zaměstnance.

Tříleté denní vyšší odborné studium pro absolventy středních škol, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Studium probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení, jako je tomu na vysoké škole. Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Hlavními vyučovacími předměty jsou obalové materiály, obalové a tiskové techniky, dějiny výtvarné kultury, cizí jazyk, počítačová grafika, signmaking, multimédia a předtisková příprava. Naučíte se na profesionální bázi využívat širokou škálu aplikací, které vám jiná škola neposkytne!

Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.

logo
Kostelní 134, Štětí
tel.: 411 152 000
info@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz
Zobrazit více