Poštovní adresa: Tajovského 1157/2, 736 01 Havířov
Telefon: 596 475 120
Email: vos@obaka-havirov.cz
WWW: vos.obaka-havirov.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 25378023

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
        5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Cestovní ruch
65-43-N/01
Dálková
4 roky
        5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Gastronomie a hotelnictví
65-42-N/01
Denní
3 roky
        5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Gastronomie a hotelnictví
65-42-N/01
Dálková
4 roky
        5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejná správa a regionální rozvoj
68-43-N/03
Denní
3 roky
        5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejná správa a regionální rozvoj
68-43-N/03
Dálková
4 roky
        5000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium