objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice
Telefon: 511 123 101, 511 123 125
Email: skola@vassboskovice.cz
WWW: www.vassboskovice.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Zdravotnické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 62073516

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

VIDEOPREZENTACE

Škola má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1887. Vyšší odborné vzdělávání poskytuje od roku 1996. V současné době škola nabízí vyšší odborné studium v pěti oborech vzdělání.

Vyšší odborná škola

 • Obor vzdělání 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání
 • Volitelná zaměření: Finanční řízení a zdaňováníEkonomika nemovitého majetku
 • Obor vzdělání 63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví
 • Obor vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch

Výuka je zaměřena na rozvoj podnikatelských a manažerských činností.

 • Obor vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Vzdělávací program připravuje k výkonu povolání všeobecné sestry – jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 • Obor vzdělání 43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat

Absolvent tohoto oboru získá odbornou způsobilost pro výkon povolání veterinární asistent – fyzioterapeut v oblasti veterinární fyzioterapie.

Délka studia: 3 roky, denní forma

Termín odevzdání přihlášek: do 31. května 2020

Termín přijímacích zkoušek: Přijímací řízení se koná bez přijímacích zkoušek, 1. kolo 26. června 2020.

Zápis: 1. září 2020

Ukončení: Absolventi všech oborů získávají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, označení za jménem – DiS.

Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou, potvrzení o zdravotní způsobilosti

Školné: 3 000 Kč (Cestovní ruch a Fyzioterapie zvířat 4 000 Kč) ročně – dle platné legislativy

Škola nabízí

 • klidné a příjemné prostředí
 • velmi dobré materiální vybavení k výuce
 • pevné i mobilní Wi-Fi připojení pro studenty i pedagogy
 • možnost získání certifikátu ECDL
 • výhody vyplývající z členství školy v Microsoft IT Akademii
 • přístup k učebním materiálům pomocí e-learningových kurzů
 • informační centrum s knihovnou vybavené PC, scannerem a tiskárnou
 • spolupráci s firmami a sociálními partnery
 • velmi dobrou uplatnitelnost na trhu práce
 • celodenní stravování
 • ubytování na DM a zprostředkování ubytování na privátech
logo
Hybešova 982/53, Boskovice
tel.: 511 123 125
skola@vassboskovice.cz
www.vassboskovice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
40       4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
50       3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Ekonomika a podnikání
63-41-N/18
Denní
3 roky
40       3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Finančnictví a bankovnictví
63-43-N/13
Denní
3 roky
20       3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Fyzioterapie zvířat
43-31-N/01
Denní
3 roky
20       4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium