Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Kontakty na školu
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Fyzioterapie zvířat 43-31-N/01 Denní 3 roky 30 ANO ANO
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 Denní 3 roky 40 ANO ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Ekonomika a podnikání 63-41-N/18 Denní 3 roky 30 ANO ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/13 Denní 3 roky 10 ANO ANO
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní 3 roky 30 ANO ANO
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1887. Vyšší odborné vzdělávání poskytuje od roku 1996. V současné době škola nabízí vyšší odborné studium v pěti oborech vzdělání.

Vyšší odborná škola

Délka studia: 3 roky, denní forma

Termín odevzdání přihlášek: do 31. května 2022 (další kola v případě nenaplnění kapacit do 31. 10 2022)

Termín přijímacích zkoušek: Přijímací řízení se koná bez přijímacích zkoušek, 1. kolo 30. června 2022.

Zápis: 1. září 2022

Ukončení: Absolventi všech oborů získávají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, označení za jménem – DiS.

Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou, potvrzení o zdravotní způsobilosti

Školné: 3 000 Kč (Cestovní ruch a Fyzioterapie zvířat 4 000 Kč) ročně – dle platné legislativy

Škola nabízí

 • klidné a příjemné prostředí
 • velmi dobré materiální vybavení k výuce
 • pevné i mobilní Wi-Fi připojení pro studenty i pedagogy
 • možnost získání certifikátu ECDL
 • výhody vyplývající z členství školy v Microsoft IT Akademii
 • přístup k učebním materiálům pomocí e-learningových kurzů
 • informační centrum s knihovnou vybavené PC, scannerem a tiskárnou
 • spolupráci s firmami a sociálními partnery
 • velmi dobrou uplatnitelnost na trhu práce
 • celodenní stravování
 • ubytování na DM a zprostředkování ubytování na privátech

logo

Hybešova 982/53, Boskovice
tel.: 511 123 125
skola@vassboskovice.cz
www.vosassboskovice.cz
Zobrazit více