objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Telefon: 778 538 686, 412 315 022
Email: jitka.nagyova@skolavdf.cz
WWW: www.skolavdf.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Informatické, Ochrana obyvatelstva, Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 18383874

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Absolventi této školy mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce díky souvislým půlročním praxím s vazbou na podnikatelskou sféru.

Cílem vzdělávacích programů je získání odborných vědomostí v oblasti informační, strojírenské, právní, ekonomické. Škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek a Fakultní školou Technické univerzity Liberec. Studium je zakončené absolutoriem a absolventi VOŠ obdrží titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Vzdělávací programy VOŠ – tříleté, s denní i dálkovou formou vzdělávání

  • 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti
  • 65-43-N/01 Cestovní ruch
  • 26-47-N/04 Informační technologie
  • 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie
  • 26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech

Vzdělávací programy VOŠ – tříleté, s denní formou vzdělávání

  • 23-41-N/08 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií
  • 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti

Připravujeme nové vzdělávací programy

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
  • 75-32-N/01 Sociální práce

Škola je „Nejlepší VOŠkou roku 2016“ z pohledu absolventů – www.voskaroku.cz.

Ubytování: ve vlastní studentské ubytovně (900 Kč/měsíc)

Stravování: ve vlastní školní jídelně s celodenní stravou (87 Kč/den)

Dny otevřených dveří: listopad a leden, případně kdykoli po domluvě

Přijímací řízení: probíhá formou pohovorů bez přijímacích zkoušek a testů, studenti jsou přijati v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení a za podmínky doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávacího programu

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo přijímacího řízení květen, pro 2. kolo přijímacího řízení červenec, v případě nenaplnění se vypisují další kola přijímacího řízení

logo logo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
tel.: 412 315 011, 778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Bezpečnostně právní činnosti
68-42-N/08
Denní
3 roky
30 5/0 JI   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
30 8/0 JI   4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Cestovní ruch
65-43-N/01
Dálková
3 roky
30 2/0 JI   4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Informační technologie
26-47-N/04
Denní
3 roky
30 2/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Informační technologie
26-47-N/04
Dálková
3 roky
30 0/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Počítačová grafika v technických oborech
26-47-N/08
Denní
3 roky
30 2/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Počítačová grafika v technických oborech
26-47-N/08
Dálková
3 roky
30 0/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií
23-41-N/08
Denní
3 roky
30 1/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnosti
68-43-N/04
Denní
3 roky
90 21/19 JI   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnosti
68-43-N/04
Dálková
3 roky
60 30/29 JI   2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Výroba, přenos a užití elektrické energie
26-41-N/04
Denní
3 roky
30 0/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Výroba, přenos a užití elektrické energie
26-41-N/04
Dálková
3 roky
30 1/0 JI   3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2018 a 18. 1. 2019 nebo kdykoli po domluvě. PZ – 25. 6. 2019 a 23. 8. 2019.nahoru