objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Telefon: 739 096 180
Email: info@skolavdf.cz
WWW: www.skolavdf.cz
Zaměření školy: Cestovní ruch a hotelnictví, Ekonomie a právo, Informatické, Ochrana obyvatelstva, Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 18383874

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Absolventi této školy mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce díky souvislým půlročním praxím s vazbou na podnikatelskou sféru.

Cílem vzdělávacích programů je získání odborných technických i netechnických vědomostí např. v oblasti informační, strojírenské, právní, ekonomické, sociální. Škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek a Fakultní školou Technické univerzity Liberec.

Vzdělávací akreditované programy VOŠ – tříleté zakončené absolutoriem – diplomovaný specialista DiS. (titul uváděný za jménem):

Netechnické vzdělávací programy

  • 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti (denní i dálkové)
  • 65-43-N/01 Cestovní ruch (denní i dálkové)
  • 75-32-N/01 Sociální práce (denní i dálkové)
  • 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti (denní)

Technické vzdělávací programy

  • 26-47-N/04 Informační technologie (denní i dálkové)
  • 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie (dálkové)
  • 26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech (dálkové)
  • 23-41-N/01 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií (denní)

Ve schvalovací fázi jsou nové vzdělávací programy

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
  • 82-41-N/01 Produktový design

Škola je „Nejlepší VOŠkou roku 2016“ z pohledu absolventů – www.voskaroku.cz.

Součástí školy je: domov mládeže, školní jídelna s celodenní stravou, rekreační zařízení Sloup v Čechách, vzdělávací středisko služeb a cestovního ruchu

Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019 a 17. 1. 2020, případně kdykoli po domluvě

Přijímací řízení: probíhá formou pohovorů bez přijímacích zkoušek a testů, studenti jsou přijati v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení a za podmínky doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávacího programu

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo přijímacího řízení květen, pro 2. kolo přijímacího řízení červenec, v případě nenaplnění se vypisují další kola přijímacího řízení

logo logo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Střelecká 1800, Varnsdorf (sídlo VOŠ)
tel.: 412 315 011, 778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Bezpečnostně právní činnosti
68-42-N/08
Denní
3 roky
30 0/0    2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
30 4/4    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Cestovní ruch
65-43-N/01
Dálková
3 roky
20 3/2    4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Informační technologie
26-47-N/04
Denní
3 roky
30 3/3    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Informační technologie
26-47-N/04
Dálková
3 roky
20 2/2    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Počítačová grafika v technických oborech
26-47-N/08
Dálková
3 roky
20 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Denní
3 roky
30 13/13    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Dálková
3 roky
60 20/20    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Strojírenství s využitím CAD a CAM
23-41-N/02
Denní
3 roky
20 0/0    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnosti
68-43-N/04
Denní
3 roky
30 9/7    2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Veřejnosprávní činnosti
68-43-N/04
Dálková
3 roky
60 22/22    2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Výroba, přenos a užití elektrické energie
26-41-N/04
Dálková
3 roky
20 4/3    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: 22. 11. 2019 a 17. 1. 2020 nebo kdykoli po domluvě. Ve schvalovacím jednání s MŠMT ČR a KÚ ÚK nové vzdělávací programy pro šk. rok 2020/21: Diplomovaná všeobecná sestra, Design produktů se zaměřením na – grafický design, průmyslový design, design světelných objektů.nahoru