Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Absolventi této školy mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce díky souvislým půlročním praxím s vazbou na podnikatelskou sféru.

Cílem vzdělávacích programů je získání odborných technických i netechnických vědomostí např. v oblasti informační, strojírenské, právní, ekonomické, sociální. Škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek a Fakultní školou Technické univerzity Liberec.

Vzdělávací akreditované programy VOŠ – tříleté zakončené absolutoriem – diplomovaný specialista DiS. (titul uváděný za jménem):

Netechnické vzdělávací programy

  • 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti (denní i dálkové)
  • 65-43-N/01 Cestovní ruch (denní i dálkové)
  • 75-32-N/01 Sociální práce (denní i dálkové)
  • 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti (denní)

Technické vzdělávací programy

  • 26-47-N/04 Informační technologie (denní i dálkové)
  • 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie (dálkové)
  • 26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech (dálkové)
  • 23-41-N/01 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií (denní)

Ve schvalovací fázi jsou nové vzdělávací programy

  • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
  • 82-41-N/01 Produktový design

Škola je „Nejlepší VOŠkou roku 2016“ z pohledu absolventů – www.voskaroku.cz.

Součástí školy je: domov mládeže, školní jídelna s celodenní stravou, rekreační zařízení Sloup v Čechách, vzdělávací středisko služeb a cestovního ruchu

Dny otevřených dveří: 22. 11. 2019 a 17. 1. 2020, případně kdykoli po domluvě

Přijímací řízení: probíhá formou pohovorů bez přijímacích zkoušek a testů, studenti jsou přijati v pořadí dle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení a za podmínky doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávacího programu

Uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo přijímacího řízení květen, pro 2. kolo přijímacího řízení červenec, v případě nenaplnění se vypisují další kola přijímacího řízení

logo logo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Střelecká 1800, Varnsdorf (sídlo VOŠ)
tel.: 412 315 011, 778 538 686
jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Cestovní ruch 65-43-N/01 Denní studium 3 roky 30 4 / 4 4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Cestovní ruch 65-43-N/01 Dálkové studium 3 roky 20 3 / 2 4000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Informační technologie 26-47-N/04 Dálkové studium 3 roky 20 2 / 2 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Informační technologie 26-47-N/04 Denní studium 3 roky 30 3 / 3 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Počítačová grafika v technických oborech 26-47-N/08 Dálkové studium 3 roky 20 0 / 0 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Veřejnosprávní činnosti 68-43-N/04 Dálkové studium 3 roky 60 22 / 22 2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Výroba, přenos a užití el. energie 26-41-N/04 Dálkové studium 3 roky 20 4 / 3 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Strojírenství s využitím CAD a CAM 23-41-N/02 Denní studium 3 roky 20 0 / 0 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Bezpečnostně právní činnosti 68-42-N/08 Denní studium 3 roky 30 0 / 0 2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Veřejnosprávní činnosti 68-43-N/04 Denní studium 3 roky 30 9 / 7 2500 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Denní studium 3 roky 30 13 / 13 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Sociální práce 75-32-N/01 Dálkové studium 3 roky 60 20 / 20 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Doplňkové informace

DOD: 22. 11. 2019 a 17. 1. 2020 nebo kdykoli po domluvě. Ve schvalovacím jednání s MŠMT ČR a KÚ ÚK nové vzdělávací programy pro šk. rok 2020/21: Diplomovaná všeobecná sestra, Design produktů se zaměřením na – grafický design, průmyslový design, design světelných objektů.