objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16

Poštovní adresa: Na Příkopě 856/16, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 094 459
Email: kancelar@skolakrizik.cz
WWW: www.skolakrizik.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 70837881

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Silnoproudá elektrotechnika
26-41-N/02
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium