objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

Poštovní adresa: Masná 1000/18, 110 00 Praha 1
Telefon: 236 075 627
Email: info@spsdmasna.cz, ineman@spsdmasna.cz
WWW: www.spsdmasna.cz
Zaměření školy: Technické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 70837899

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diagnostika silničních vozidel
23-45-N/02
Denní
3 roky
40 45/40    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Dopravní logistika a obchod
37-41-N/04
Denní
3 roky
40 45/40    3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium