Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Kontakty na školu
 • Studentská 761/1, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
 • posta@spszr.cz
 • 566 651 211
 • www.spszr.cz
 • Ing. Jaroslav Kletečka
  ředitel/ka
  566 651 214
 • Zřizovatel: Kraj
  Zaměření: Ekonomie a právo, Informatické, Technické
  IČ: 48895598

Dny otevřených dveří a doplňující informace

 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 1000  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Automatizace a informatika 26-41-N/03 Denní 3 roky 30 0 / 0 PO ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Informační technologie ve strojírenství 26-47-N/03 Denní 3 roky 30 1 / 0 PO ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium
Ekonomika strojírenství 64-31-N/06 Denní 3 roky 30 1 / 0 PO ANO NE
Školné:  3 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Škola sídlí v centru krásné přírody Českomoravské vrchoviny. Od svého založení v roce 1996 se zaměřuje na technické obory a úzkou spolupráci s regionálními firmami.

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou patří dlouhodobě k lídrům v oblasti integrace moderních postupů a technologií do výuky. K dispozici je kvalitní technické zázemí a tým vyučujících, kteří jsou dlouhodobými popularizátory a autory mnoha knih a učebnic v oborech CAD, technického kreslení, automatizace, ekonomiky a výpočetní techniky. Škola patří k zakladatelům tradice výuky aplikovaných ICT technologií v ČR s úspěchy na mezinárodní úrovni. Konkrétní informace můžete čerpat z odkazů www.spszr.cz, www.facebook.com/prumkazr, www.instagram.com/prumkazr.

Součástí výuky je využívání rozsáhlého moderního technického vybavení a softwaru. Jedná se například o produktovou řadu společnosti Autodesk, Siemens – TIA Portal pro programování PLC, Festo – MultiSIM, projektování v elektrotechnice – Eplan, National Instruments – MultiSIM, projektování v TZB Revit aj. K dispozici je kvalitní zázemí v oblasti technologické přípravy výroby pomocí CNC strojů. Pro výuku jsou připraveny aplikace SurfCAM a InventorCAM.

Součástí areálu školy jsou dílny, atletické hřiště, tělocvična, posilovny, tenisové kurty, jídelna a budovy domova mládeže. Ve školní informační síti je studentům k dispozici devět počítačových učeben. Síť je rozšířena i do ubytovacích prostor domova mládeže a poskytuje konektivitu k základním službám internetu. Výpočetní technika a licence software jsou k dispozici studentům na učebnách i mimo vyučování pro samostudium.

Obory vyššího studia

Vyšší odborná škola poskytuje v jednotlivých oborech vyšší vzdělání se zaměřením na praktickou aplikaci teoretických poznatků. Studium je tříleté, denní a je ukončeno absolutoriem. Absolvent získává titul diplomovaný specialista DiS. Vstupním požadavkem je maturitní zkouška. Kromě interních pedagogů vyučují na VOŠ i odborníci z praxe. Výuka probíhá v odborných učebnách a laboratořích ve velmi pěkném estetickém prostředí. Anglický jazyk se vyučuje ve specializovaném jazykovém pavilonu na vysoké úrovni i s využitím výpočetní techniky.

 • 64-31-N/06 Ekonomika strojírenství

Hlavní náplní oboru je studium ekonomického směru a jazyků. Samozřejmostí je využití aplikovaných informačních technologií pro tvorbu naší i zahraniční korespondence, zpracování dat apod. Absolvent může zastávat samostatně, po velmi krátkém zapracování, vedoucí funkce. Absolventi mohou vykonávat činnosti ve zpracování vědecko-technických informací, práce ve skladech, archivace, statistice, knihovnách, odbytu, mzdových a personálních odděleních, účtárnách, provádění ekonomických rozborů, fakturace a daňové agendy. Dále ovládají činnosti projekční, konstruktérské, zpracování technologické dokumentace, výrobní a plánovací, zásobování, odbyt, řízení jakosti apod.

 • 26-41-N/03 Automatizace a informatika

Jedná se o žádaný obor zaměřený na oblast automatizace a aplikované výpočetní techniky. V tomto oboru jsou zúročeny dlouhodobé zkušenosti školy s rozvojem automatizace a informatiky, mezinárodních grantů a spolupráce s průmyslovou praxí. Absolventi získají široké znalosti v oblasti nasazování prostředků automatizační a výpočetní techniky v praxi, znalosti a dovednosti se týkají hlavních směrů současné automatizace, oblasti moderních elektronických prvků, měřicích přístrojů, počítačů a moderního softwaru. Součástí výuky je také problematika systémové administrace v podnicích a organizacích.

 • 26-47-N/03 Informační technologie ve strojírenství

Nově akreditovaný vzdělávací program Informační technologie ve strojírenství je určen pro přípravu odborníků, kteří budou schopni pracovat v oblasti spojené s užíváním informačních technologií ve strojírenství. Ty jsou nasazovány prakticky v celé předvýrobní, výrobní a distribuční etapě. Profil absolventa byl vytvořen s ohledem na požadavky současné průmyslové praxe. Metodika výuky je postavena na pokročilé industriální strategii Product Lifecycle Management.

logologo
Studentská 761/1, Žďár nad Sázavou
tel.: 566 625 146
tel.: 566 651 281 (domov mládeže)
posta@spszr.cz
www.spszr.cz
Zobrazit více