Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

VOŠ Čáslav je škola s více jak dvacetiletou tradicí.

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol vyšší odborné vzdělávání v oboru 39-41-N/02 Výrobní a řídicí systémy podniku s technickým i ekonomickým zaměřením. Profilace ekonomického zaměření jsou Management a personalistika (P, K), Účetnictví a finance podniku (P, K). Profilace technického zaměření jsou Řízení jakosti a metrologie (P, K), Údržba a servis techniky (P). Studium je tříleté formou prezenční (P) nebo tříleté formou kombinovanou (K), zakončené absolutoriem a titulem „Diplomovaný specialista“. Škola používá při hodnocení studia stupnice Evropského kreditního systému (ECTS).

Škola je držitelem Erasmus+, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí a vysílat na ně studenty za účelem odborných praxí a studijních pobytů, které jsou jim následně uznávány jako součást studia. Studenti i zaměstnanci pravidelně vyjíždějí do Anglie, Irska, Německa, Slovinska a na Maltu.

Studenti zde mají vynikající zázemí ke studiu. Součástí školy je moderní školní knihovna, domov mládeže a školní jídelna. Po dobu studia mají zřízen účet na MS Office365 včetně možnosti nainstalovat si na svůj počítač aktuální verzi MS Office. V prostorách školy mohou studenti zdarma využívat připojení k Internetu prostřednictvím Wi-Fi.

logo
Přemysla Otakara II. 938, Čáslav
tel.: 327 312 611
sekretar@sps-caslav.cz
www.sps-caslav.cz

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Výrobní a řídící systémy podniku 39-41-N/02 Denní studium 3 roky 80 33 / 33 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium
Výrobní a řídící systémy podniku 39-41-N/02 Kombinované studium 3 roky 60 20 / 19 3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium

Doplňkové informace

Zaměření – Management a personalistika, Účetnictví a finance podniku, Řízení jakosti a metrologie, Údržba a servis techniky.