objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184

Poštovní adresa: Erbenova 184, 344 01 Domažlice
Telefon: 379 724 581
Email: vos-oa-szs@ekodom.cz
WWW: www.oadomazlice.cz
Zaměření školy: Humanitní, Pedagogické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 48342939

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Kombinovaná
3,5 roku
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Kombinovaná
3,5 roku
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Denní
3 roky
        3000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

Maturanti oboru Zdravotnický asistent mohou na základě přijímací zkoušky nastoupit do zkráceného dvouletého studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Maturanti z jiných oborů v případě nezkráceného studia oboru Diplomované všeobecné sestry přijímací zkoušku nekonají.nahoru